• Actualiteit

Particuliere belegger kijkt al voorbij coronacrisis

Forse groei aantal beleggers en optimisme over herstel beurzen

Ondanks de dramatische beursmaand maart voorzien particuliere beleggers dat de financiële markten de coronacrisis snel zullen verteren. Ruim 70 procent van de actieve beleggers bij BinckBank verwacht dat de beurzen de rest van dit jaar positief zullen presteren.  Iets wat ze met hun gedrag bevestigen: In maart bestond liefst tweederde van hun aandelentransacties uit kooporders. Dat blijkt uit een enquête en dataonderzoek van BinckBank onder haar actief handelende klanten.

Slechts drie op de tien beleggers zegt daarbij op dit moment bewust een afwachtende houding aan te nemen, terwijl 55 procent aangeeft nu juist actiever te zijn. Het grootste deel van deze groep speculeert daarbij op koersherstel. Bij BinckBank, een dochter van Saxo Bank, was mede daardoor sprake van de drukste handelsmaand in tien jaar tijd, waarbij tevens grote aantallen nieuwe beleggers een rekening openden.

Hieronder vindt u meer informatie over de opinie van actieve beleggers over de coronacrisis en de impact daarvan op hun beleggingen en handelsgedrag.

Begrip voor daling, maar bodem bereikt

Gevraagd naar hun mening over de reactie van de markten op de coronacrisis geven BinckBank-beleggers een evenwichtig oordeel. Exact de helft vindt de reactie goed verklaarbaar, een kwart noemt deze overdreven en het resterende kwart meent dat de beurzen juist nog steeds te hoog staan.
Een op de vijf beleggers denkt dan ook dat de bodem van de markt nog niet bereikt is, maar daarentegen gaat bijna 40 procent er vanuit dat de beurs reeds deze maand alweer duidelijk de weg omhoog in zal slaan.

Beleggers zeer actief, kooporder favoriet

Maart was in vele opzichten een zeer opmerkelijke handelsmaand bij BinckBank. Door de hectiek op de beurzen en de enorme volatiliteit werd door klanten massaal gehandeld. Niet allen door particuliere beleggers die doorgaans al zeer actief zijn, maar ook door vele duizenden nieuwe klanten die een rekening openden.
Qua handelsactiviteit was daardoor sprake van de drukste maand in tien jaar, waarbij tevens opviel dat 66 procent van alle transacties in maart kooporders betrof. Hoewel doorgaans sprake is van meer koop- dan verkooporders was deze verhouding in februari met 57 om 43 procent duidelijk minder scherp.

Enorme volumes in stuiterend shell

De aandelen van Royal Dutch Shell worden doorgaans het meest verhandeld door BinckBank-beleggers, maar in maart was dit beeld nog veel sterker. Mede ook door de enorme koersfluctuaties van de ‘Koninklijke’, die gedurende de maand maart zowel boven de 20 euro als nipt boven de 10 euro noteerde.
Al met al resulteerde dit in ruim vijf keer zoveel transacties in het fonds vergeleken met februari. Ook bij ING was sprake van bijna vijf keer zoveel orders en populaire aandelen als Galapagos, ASML en ArcelorMittal werden eveneens twee tot drie keer meer verhandeld. Hieronder de top-10  (obv aantal transacties):

  1. Shell
  2. ING
  3. Galapagos
  4. Aegon
  5. ASML
  6. Pharming
  7. ABN Amro
  8. ArcelorMittal
  9. Fugro
  10. Unibail Rodamco

Verlies deels goedgemaakt, 600 punten uit beeld

Hoewel ruim 70 procent van de particuliere beleggers verwacht dat de markten zullen herstellen van de scherpe dip in maart, denkt slechts 5 procent dat de AEX daarbij dit jaar zelfs weer zal terugveren naar niveaus van 600 punten en hoger.
De meesten rekenen op een bescheidener herstel. Gevraagd naar een eindstand van de AEX voor december dit jaar wordt een niveau van 500 punten (18 procent) het meest genoemd, gevolgd door 550 punten (8 procent), 520 punten en 450 punten (beide 5 procent).

Meer vrees effect wereldhandel dan voor virus

Gevraagd naar wat op dit moment het grootste risico voor de financiële markten vormt worden een mutatie of andere gek gedrag van het virus (4 procent) en een nieuwe uitbraak in China (5 procent) relatief weinig genoemd.
Veel meer is men beducht voor de gevolgen van een flink inzakkende wereldhandel (door 37 procent als grootste risico genoemd) en een forse groei van het aantal faillissementen (20 procent). Hieronder de gegeven antwoorden:


Bron: beleggers BinckBank


Beleggen brengt risico met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.

Disclaimer: BinckBank peilt regelmatig in de landen waar het actief is het beleggingssentiment en de opinie over andere actuele vragen onder haar klanten. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?