• Actualiteit

Prinsjesdag: Dit moet je weten als belegger

Box-3-belasting in 2021 voor veel beleggers omlaag

Afgelopen week werden in Den Haag de Miljoenennota en kabinetsplannen voor 2021 gepresenteerd. De coronacrisis en de effecten daarvan op de economie zullen ook komend jaar hun stempel drukken. Maar wat betekenen de beleidsplannen en op Prinsjesdag gepubliceerde vooruitzichten voor particuliere beleggers?

Ronald Veerman las zoals elk jaar de begrotingen en andere stukken* en zet voor u de tien belangrijkste punten op een rij, met daarbij ook speciale aandacht voor de aanpassingen rond de Box3-belastingheffing op vermogen die voor veel beleggers volgend jaar een fiscaal voordeel oplevert.


 1. Wereldhandel en groei

  Na de forse klap in 2020, waarin de wereldeconomie volgens het Centraal Planbureau met 5 procent zal krimpen, wordt volgend jaar een duidelijk herstel verwacht. Toch zal de omvang van de wereldeconomie eind volgend jaar nog onder het niveau van 2019 liggen. Met name doordat het virus zich nog steeds sterk verspreidt in onder meer de Verenigde Staten en een aantal opkomende economieën wordt het herstel gedrukt. Ook de wereldhandel herstelt slechts ten dele van de forse klap (-9,3 procent) dit jaar.

  In de eurozone zal een in 2021 weer aantrekkende economie de effecten van dit jaar, ondanks steunpakketten en een verder verruimd monetair beleid van de ECB,  niet geheel kunnen compenseren. Tegenover een economische krimp van 8 procent dit jaar staat volgend jaar een groei van 7 procent.


 2. De Nederlandse economie

  Ook voor de Nederlandse economie betekent 2021 een onzeker jaar, waarbij vooralsnog wel wordt uitgegaan van een duidelijk economisch herstel. Ondanks de tientallen miljarden aan overheidssteun krimpt de economie dit jaar met 5 procent, om volgend jaar ‘slechts’ 3,5 procent te groeien.

  De werkloosheid loopt daarbij op richting 6%, ofwel bijna het dubbele van twee jaar geleden. En ook de aantrekkende consumentenbestedingen compenseren niet de uitval in dit jaar.

  CPB-prinsjesdag 2020 (Bron: CPB)
  Bron: Centraal Planbureau


 3. Olie en de dollar

  De bijzondere economische situatie zorgde dit jaar voor flinke bewegingen in de eurodollar-koers en met name ook voor een vrije val van de olieprijs. Hoewel de olieprijzen zich volgend jaar iets zullen herstellen – tot naar verwachting iets boven 45 dollar per vat – blijven deze historisch zeer laag.

  Hoewel in november in de Verenigde Staten eerst nog de belangrijke presidentsverkiezingen volgen wordt door de economische rekenmeesters van het kabinet voor 2021 een koers van 1,14 dollar per euro voorzien.


 4. Rente en inflatie

  De inflatie binnen de eurozone blijft nog altijd ver onder de doelstelling van 2 procent en was in augustus zelfs voor het eerst sinds tijden weer negatief.

  Dat ook de rente de komende jaren laag blijft zal u niet verbazen. Uiteraard als gevolg van de aanhoudende economische onzekerheid, maar vooral ook door het nog verder verruimde monetaire beleid van onder meer de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve. Zo verhoogde de ECB haar steunaankopen niet alleen tot liefst 1.350 miljard euro, maar werd het programma ook tot in ieder geval juni 2021 verlengd.

  Het Centraal Planbureau kijkt bij haar renteprognose niet verder dan 12 maanden vooruit, maar verwacht dat ook volgend jaar de lange rente negatief (-0,3 procent) zal blijven.


 5. Nederlandse staat leent er op los

  De negatieve rente is slechts een kleine pleister op de wonde voor minister Hoekstra (Financiën), die komend jaar met staatsleningen vele miljarden euro’s zal moeten ophalen op de kapitaalmarkt om daarmee de forse steunpakketten voor burgers en bedrijven plus het verdere herstel van de Nederlandse economie te financieren.

  Dat daarmee de staatsschuld in 2021 voor het eerst in lange tijd weer boven de kritische Europese grens van 60 procent uitkomt neemt het kabinet daarbij voor lief.


 6. Lastenverlichting voor burgers, niet voor bedrijven

  Het kabinet kiest er daarbij in tegenstelling tot de kredietcrisis van tien jaar geleden heel bewust voor om via investeringen in plaats van bezuinigingen uit de crisis te komen.

  Daarbij komt het in de eerste plaats burgers en kleine ondernemers met lastenverlichtingen tegemoet. Grotere en beursgenoteerde bedrijven die niet onder individuele steunmaatregelen vallen worden niet of minder ontzien. Onder meer omdat wordt afgezien van een geplande verlaging van de vennootschapsbelasting en deze op 25 procent blijft. Wel krijgen bedrijven die getroffen worden door de crisis de mogelijkheid een fiscale coronareserve op te bouwen.


 7. Bedrijfsinvesteringen blijven achter

  Duidelijk is in ieder geval dat het bedrijfsleven opnieuw een lastig jaar wacht. Dit jaar komen de bedrijfsinvesteringen bijna 9 procent lager uit dan in 2019 en het voor volgend jaar verwachte herstel gaat dit niet compenseren.

  Met name in de bouw blijft de situatie negatief. Zo zullen de investeringen in woningen ook in 2021 nog eens met ruim 3 procent dalen (2020: -5%).


 8. Huis als belegging ontmoedigd

  In antwoord op de daardoor aanhoudende krapte op de huizenmarkt gaat het kabinet de aankoop van woningen als belegging ontmoedigen. Wie vanaf volgend jaar een huis koopt en daar niet zelf in gaat wonen gaat daarvoor een overdrachtsbelasting van 8 procent in plaats van de huidige 2 procent betalen. Bij een huis van 350.000 euro gaat dit dus al om ruim 20 duizend euro.

  Daarentegen worden starters op de woningmarkt juist geholpen en wordt de overdrachtsbelasting voor jongeren onder 35 jaar die een huis kopen – én daarin gaan wonen – juist verlaagd van 2 naar 0 procent.


 9. Minder belasting voor kleine spaarder en belegger

  Een maatregel die voor veel meer beleggers en spaarders van belang is is de geplande aanpassing van de belastingheffing op sparen en beleggen, de zogenaamde Box3-belasting.

  Het kabinet trekt daarbij geld uit om Nederlanders met kleinere vermogens vanaf 2021 minder zwaar te belasten door het optrekken van het heffingsvrije vermogen van 30.846 tot 50.000 euro (voor partners gelden dubbele bedragen).

  Dit wordt deels gefinancierd door een kleine aanpassing van de schijven in de Box-3-heffing plus een verhoging van de belastingheffing over het – gelijkblijvend - fictief rendement van 30 naar 31 procent.

  Nieuwe situatie Box 3 belasting

  Bron: Ministerie van Financiën


  Al met al betekent dit dat Nederlanders met vermogens tot 222.000 (of het dubbele voor partners) volgend jaar fiscaal gunstiger uit zijn, terwijl personen met grotere vermogens juist meer belasting gaan betalen.

   Box 3 vermogen Ongewijzigd beleid Voorstel 2021 Effect 2021
   € 30.000 0,00% 0,00% 0,00%
    € 50.000 0,21%; 0,00% -0,21%
    € 100.000 0,39% 0,29% -0,10%
    € 222.000 0,90% 0,90% 0,00%
    € 1.000.000 1,25% 1,29% 0,04%
    € 2.000.000 1,47% 1,52% 0,05%

   Bron: Ministerie van Financiën


   Hierboven een door het Ministerie van Financiën gedeelde tabel met daarin de effecten voor verschillende – individuele - vermogens.

   Zo heeft iemand met een vermogen van 50.000 euro straks een jaarlijks voordeel van 105 euro en iemand met een vermogen van 1 miljoen euro een jaarlijks nadeel van 400 euro ten opzichte van de huidige belastingheffing in Box 3.


  1. Veel onzekerheden, ook in 2021

   Wellicht kunt u als belegger uw voordeel doen met de hierboven beschreven plannen en verwachtingen. Meer nog dan in voorgaande jaren is daarbij de aantekening belangrijk dat de voorspellingen met de nodige onzekerheden omgeven zijn en dat het kabinet en het Centraal Planbureau vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus ook extra voorzichtig zijn. Zo kan een tweede grote coronagolf het beeld in Nederland en de rest van de wereld voor volgend jaar alsnog fors negatief beïnvloeden. Daarnaast kan de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen plus de daaraan gerelateerde handelsperikelen met China impact op de verwachtingen hebben en blijft ook de onduidelijke afloop van de Brexit voor met name Europa een factor.


  Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.


  *De informatie in dit artikel is gebaseerd op de op dinsdag 15 september 2020 gepresenteerde Miljoenennota, Belastingplan, Macro Economische Verkenning (MEV) en andere documenten die allen terug te vinden zijn op de speciale Prinsjesdag-website van de overheid.

  Ook beleggen bij Binck?

  Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

  Nu u hier toch bent...

  Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
  Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?