• Nieuw van Binck

Slim omgaan met dividend

Dankzij herbeleggen door Binck

            DIT IS EEN RECLAME-UITING

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun winsten uit te keren aan aandeelhouders in de vorm van dividend. Dit kan in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend). Of er cash- of stockdividend wordt uitgekeerd is een keuze van het bedrijf zelf. In het afgelopen jaar zien we bij bedrijven een trend om dividenden nog louter als cash uit te keren. Als gevolg daarvan is een veelgehoorde vraag van klanten of dividenden niet automatisch herbelegd kunnen worden in nieuwe aandelen. Graag spelen wij op die wens in en bieden klanten bij Binck en Alex de mogelijkheid tot het herbeleggen van cashdividend.

Waarom is herbeleggen van dividend interessant?

Het achtste wereldwonder, zo noemde Albert Einstein het effect van samengestelde interest (ook wel rente-op-rente genoemd). Dit effect is ook met het herbeleggen van dividend te bereiken. Vooral voor beleggers met een lange termijn horizon is dit interessant. Doordat met de ontvangen dividenden weer nieuwe aandelen gekocht worden, bouwt men grotere posities op waar weer meer dividend over ontvangen wordt, waar vervolgens weer meer nieuwe aandelen mee gekocht worden. Door dit keer op keer te herhalen groeit een aandelenpositie niet lineair, maar exponentieel.

Wat houdt een herbelegging door Binck in?

Binck biedt klanten voor een groot aantal Nederlandse fondsen de mogelijkheid om het netto dividend dat zij ontvangen te herbeleggen. Dit gaat volgens de standaardinstelling van klanten bij keuzedividend. Staat deze op ‘stock’ ingesteld dan zal Binck het dividend herbeleggen. Klanten met een fonds in portefeuille waarop Binck herbelegging aanbiedt krijgen op het moment dat het fonds ex dividend gaat bericht. Hierin staat ook tot wanneer klanten hun keuze nog kunnen wijzigen. Binck koopt vervolgens nieuwe aandelen van het netto dividend, mits het netto dividendbedrag voldoende is om minimaal één nieuw aandeel te kunnen kopen. Op de dag van betaalbaarstelling zijn de aangekochte stukken zichtbaar in portefeuille, tegen de gemiddelde aankoopkoers.

Wat is het verschil tussen stockdividend en herbeleggen door Binck?

Een herbelegging is iets anders dan stockdividend. Bij stockdividend wordt het bruto dividendbedrag uitgekeerd in nieuwe aandelen door het uitkerende bedrijf. Omdat er geen dividendbelasting ingehouden wordt is dit fiscaal voordelig. Aan het verwerken van stockdividend zijn geen extra kosten verbonden.

Bij een herbelegging wordt met het netto dividend (dus na aftrek dividendbelasting) een nieuw aantal aandelen aangekocht. Omdat er sprake is van een beurstransactie zijn er ook kosten verbonden aan een herbelegging.

Hoe kan ik mijn dividend herbeleggen?

Op een groot aantal Nederlandse aandelen biedt Binck deze herbeleggingsservice aan. Indien u deze aandelen bezit en uw keuzedividend op ‘stock’ heeft staan, dan wordt uw cashdividend automatisch herbelegd. Indien u keuzedividend op ‘cash’ heeft staan, dan kunt u in uw portefeuille voor het herbeleggingsdividend kiezen om af te wijken van de standaardkeuze. Dit kan door via het Binck of Alex logo te klikken op ‘wijzig keuzedividend’. Uw keuze geldt dan alleen voor de betreffende dividenduitkering.

Welke kosten zijn er verbonden aan herbeleggen?

Binck brengt voor het herbeleggen 1% over de transactie in rekening, met een maximum van €10. Stel, u heeft 100 aandelen Ahold Delhaize in portefeuille, en het netto dividend bedraagt €0,5355 per aandeel. Op de dag van herbelegging noteert het aandeel €19,10. Dan kan Binck van het totale dividend van €53,55 twee nieuwe aandelen kopen voor in totaal €38,20. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen dan €0,38 en worden separaat in rekening gebracht.

Op welke fondsen biedt Binck herbeleggingen aan?

Binck wil op zoveel mogelijk Nederlandse aandelen een herbelegging aanbieden. Dit is uiteraard alleen mogelijk op aandelen die geen stockdividend uitkeren. Belangrijke afweging voor Binck is dat er voldoende klanten een positie hebben, en de dividenduitkering ook groot genoeg is om nieuwe aandelen van te kopen. De komende periode bieden we de herbelegging in ieder geval aan op de volgende aandelen, waarbij de volgende bedragen zijn vastgesteld:

Aandeel Ex-dividend Betaalbaarstelling Bruto dividend Netto dividend
Ahold Delhaize 13 april 26 april € 0,63 € 0,54
SBM Offshore 13 april 4 mei € 0,25 € 0,21
KPN 20 april 26 april € 0,073 € 0,06
Vopak 20 april 25 april € 1,05 € 0,89
Aalberts 20 april 16 mei € 0,65 € 0,55
Vastned Retail 23 april 8 mei € 1,41 € 1,20
Wolters Kluwer 23 april 17 mei € 0,65 € 0,55
Heineken  23 april 2 mei € 0,93 € 0,79
Wereldhave 24 april 30 april € 0,77 € 0,65
Neways 24 april 30 april € 0,35 € 0,30
ING 25 april 3 mei € 0,43 € 0,37
RELX 26 april 22 mei € 0,316 € 0,27
Kas Bank 27 april 3 mei € 0,31 € 0,26
BE Semi conductors 30 april 4 mei € 4,64 € 3,94
Amsterdam Commodities 30 april 10 mei € 0,70 € 0,60
ForFarmers 30 april 9 mei € 0,30 € 0,26
Grandvision 30 april 4 mei € 0,32 € 0,27
Flow Traders 30 april 4 mei € 0,35 € 0,30
Beter Bed Holding 30 april 17 mei € 0,03 € 0,03
Unilever Certificate 3 mei 6 juni € 0,39 € 0,33
AMG Advanced Metallurgical 4 mei 15 mei € 0,14 € 0,12
TKH 7 mei 14 mei € 1,20 € 1,02
VolkerWessels 7 mei 16 mei € 0,77 € 0,65
Royal Dutch Shell A 10 mei 18 juni $ 0,47 $ 0,40
IMCD 11 mei 15 mei € 0,62 € 0,53
Philips Lighting 17 mei 29 mei € 1,25 € 1,06
Aperam 17 mei 13 juni € 0,45 € 0,38
Intertrust 21 mei 12 juni € 0,33 € 0,28
Euronext 22 mei 24 mei € 1,73 € 1,47
Corbion 29 mei 5 juni € 0,56 € 0,48
ASMI 30 mei 7 juni € 0,80 € 0,68
ABN Amro 31 mei 25 juni € 0,80 € 0,68
Van Lanschot 4 juni 12 juni 1,45 1,23
ASR 4 juni 7 juni 1,63 1,39

Bron: Bloomberg, 12 april 2018

Disclaimer:

Beleggen brengt risico’s met zich mee, uw inleg kan minder waard worden. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?