• Pensioen
  • Binck Pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit vier bouwstenen, de zogenaamde ‘pijlers’.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit vier bouwstenen, de zogenaamde ‘pijlers’.

pensioen pijler 11e pijler (AOW)

De eerste pijler wordt gevormd door de Algemene Ouderdomswet (AOW) en bestaat uit een basisinkomen om na de officiële pensioenleeftijd financieel rond te kunnen komen (circa 770 euro netto per maand voor alleenstaanden en ruim 1100 euro voor samenwonenden).

Iedereen die in Nederland woont of werkt bouwt vanaf zijn 15e jaar automatisch AOW-rechten op. Wel is de AOW-leeftijd pensioenleeftijd, die lang op 65 jaar stond, recent aangepast en zal ook verder blijven stijgen.

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Jouw exacte AOW-leeftijd kan je hier berekenen.

pensioen pijler 22e pijler (Pensioen via werkgever)

Vooral in het verleden hebben veel Nederlanders een aanvullend pensioen opgebouwd via de pensioenregeling van hun werkgever(s). Daarvoor zijn tijdens het dienstverband maandelijks premies betaald door werkgever en werknemer.

Pensioenfondsen beleggen deze premies om de deelnemers na hun pensioenleeftijd maandelijks een aanvullende uitkering bovenop de AOW te geven. Iets wat niet standaard is voor jouw als ZZP’er

pensioen nederland3e pijler (Individuele pensioenpot)

De derde pijler van het pensioen, kunnen zowel werknemers als ondernemers, zelfstandig via een bank- of verzekeraar regelen. Door fiscaal vriendelijk pensioenvermogen op te bouwen voor later.

Afhankelijk van de pensioenopbouw in de tweede pijler kan onder het huidige belastingregime van fiscale voordelen worden geprofiteerd. De jaarlijkse pensioeninleg – afhankelijk van jouw inkomen en tot een bepaald maximum - worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Ook is  dit pensioenvermogen vrijgesteld van Box3-heffing.

Na de pensioendatum wordt het gespaarde vermogen omgezet in een maandelijkse uitkering (lijfrente), die belast is met inkomstenbelasting

pensioen pijler 44e pijler (Overige spaarvormen)

Daarnaast zijn er uiteraard nog allerlei andere vormen om vermogen op te bouwen voor later. Bijvoorbeeld via een spaar- of beleggingsrekening of via de overwaarde op het eigen huis.

Hierbij spaar of beleg je dus zelf en maak je geen gebruik van fiscale voordelen en vrijstelling van vermogen in Box3. Voordeel is wel dat je makkelijk over dit geld kunt beschikken indien je dit toch voor jouw pensioenleeftijd nodig hebt.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?