• Idee van de dag

Idee van de Dag: ABN AMRO

            DIT IS EEN RECLAME-UITING

Dit artikel is bedoeld voor de ervaren, actieve belegger met een hoge risicoacceptatie. Turbo’s zijn risicovolle producten en niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn.

Jim Tehupuring is oprichter/eigenaar van ProBeleggen.nl en 1Vermogensbeheer.

De bank

Precies 3 jaar geleden ging de ABN AMRO bank terug naar de beurs voor € 17,75 per aandeel. Vandaag de dag is nog steeds 56% in handen van de overheid. Sinds de beursgang heeft het bedrijf solide resultaten weten te behalen en een stabiele koers laten zien. Helemaal na de recente investor day, valt op dat ABN AMRO niet te typeren is als een groeionderneming. Het bedrijf is zeer defensief ingericht en een groot deel van de winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Toch kan de bank alsmaar betere resultaten overleggen. Met name door een scherpe kostenfocus, daarbovenop een gestaag groeiende omzet met verbeterende marges.

Kenmerken en cijfers:

  • 80% van de omzet wordt gerealiseerd in Nederland
  • Zo’n 40% van de omzet wordt gerealiseerd in het Retail segment
  • De kapitaalsbuffer steeg naar 18,6%
  • Over 2018 ga ik uit van een winst per aandeel van € 2,50 (voor 2019 en 2020 ook)
  • Koers-winstverhouding is 9
  • Dividend 2018 € 1,45 = 6,3%
  • Prijs/boekwaarde = 1,2

Waardering

De bank heeft om te beginnen een ijzersterke kapitaalratio van 18,6% en is daarmee beter gekapitaliseerd dan bijvoorbeeld ING. Ik verwacht dan ook dat ABN AMRO dit jaar een winst van € 2,50 per aandeel zal maken en dan een dividend uitkeert van € 1,40-1,50.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Tijdens de recente investor day, gaf het management aan naar de toekomst 60% van de winst als dividend uit te keren. Daarnaast wil het management de kosten verder omlaag brengen en streeft naar een zogenaamde cost/income ratio van beneden 55%. ABN AMRO ligt op schema en in Q3 lag de ratio met 53% voor het eerst sinds de beursgang onder dit niveau.

Het nadeel is dat het niet verder zal groeien, wat automatisch betekent dat verdere winsttoename vooral uit besparingen moet komen en dat levert koersdruk. ABN AMRO is allesbehalve een groeionderneming. En misschien is dat helemaal niet onverstandig gezien de situaties die we 10 jaar terugzagen. Alles bij elkaar is ABN AMRO, naar mijn mening, een sterke financial, met beperktere risico’s in de boeken dan bijvoorbeeld ING.

Bij een koers die 9 keer de winst noteert (€ 23 vs. € 2,50) en dik 6% dividendrendement (€ 1,50/ € 23) is er zeker geen sprake van overwaardering van het aandeel.

Turbo’s en dividend

Een turbo long koop je als je denkt dat de koers gaat stijgen. Zoals hierboven te lezen is, ben ik echter niet van mening dat het aandeel ABN AMRO hard zal oplopen. Toch kies ik voor een turbo. En dat zou u ook kunnen doen als u geïnteresseerd bent in dividend. Het mooie van turbo’s is namelijk dat u indirect het dividend ontvangt. Dit werkt als volgt: Stel het aandeel ABN AMRO noteert € 25 en keert € 1 dividend uit. De dag van uitkering noteert het aandeel € 24 op opening (er vloeit immers € 1 uit het eigen vermogen van ABN AMRO terug naar de aandeelhouders). Als aandeelhouder hebt u in uw bezit aandelen van € 24 plus die € 1 aan dividend (minus 15% bronbelasting die weer terug te vorderen is bij uw aangifte inkomstenbelasting). Stel dat ABN AMRO in de maanden erna oploopt naar € 25, dan is uw winst € 0,85 (het dividend minus belasting).

Wat gebeurt er met de turbo long? Stel dat een turbo op het aandeel ABN AMRO € 10 kost en er wordt dividend uitgekeerd. De uitgever van de turbo ontvangt het bruto dividend en verlaagt het financieringsniveau met het netto dividend. Hebben we het scenario van hierboven waarbij € 1 dividend wordt uitgekeerd en vervolgens stijgt de koers naar € 25 dan is de waarde van de turbo: € 10,85. Ook € 0,85 winst. Let wel, over het financieringsniveau zijn rentekosten verschuldigd.

Een complex verhaal, maar het komt hierop neer: Als er dividend wordt uitgekeerd, hebt u hier als turbobelegger vrijwel geen nadeel van doordat het nettodividend in de waarde van de turbo wordt verwerkt. Echter zal er altijd sprake zijn van dividendlekkage, hoe miniem het ook is. Als het aandeel “het dividend inloopt” is de procentuele winst echter substantieel groter.

De Trade: ABN AMRO Turbo Long (hefboom 2)

Het wordt nu nog wat technischer, maar wie goed leest, heeft straks uitzicht op, mogelijk, 10% rendement. Om het risico op ‘uitstoppen’ te verlagen is het van belang dat u als belegger kiest voor een lage hefboom zodat het stop loss-niveau ver weg ligt. De laagste koers van ABN AMRO sinds de beursgang is € 14. BinckBank biedt 2 turbo’s aan met een stop loss onder deze koers. Een daarvan is de volgende: ABN AMRO Group Cert. Binck Turbo Long 13,14.

Het financieringsniveau van de turbo is € 12,52. Wanneer ABN AMRO €23 noteert is de prijs van de turbo dus € 10,48 (23,00-12,52). Voor het rekengemak rond ik de prijs af op € 10,50. Daarnaast keer ABN AMRO een dividend uit van € 1,50. Na 15% belasting: € 1,27. Dankzij de lage rentestand is beleggen met turbo’s nu relatief goedkoop. De financieringskosten zijn momenteel 1,63% per jaar. Die betaalt een Turbobelegger over het gefinancierde deel: € 10,87 dus op jaarbasis zijn de kosten € 0,20. Met de turbo is de jaarlijkse netto-opbrengst € 1,07 (dividend-belasting-rente). Wanneer je de netto opbrengst uit dividend relateert aan de huidige prijs van de turbo long, dan hebben we het over maar liefst 10% dividendrendement.

Het mooie is dat je dit rendement maakt wanneer het aandeel ABN AMRO onveranderd het jaar uitgaat (en het uitgekeerde dividend dus ingelopen is). Hieruit blijkt dat je met turbo’s niet alleen kunt inspelen op stijgen en dalen, maar dat echt slimme beleggers dit instrument ook op een heel andere, defensieve wijze kunnen toepassen: dividend beleggen.

Met een Binck turbo long kunt u inspelen op een stijging van aandelen, grondstoffen of buitenlandse valuta, echter met een aanzienlijk kleinere investering gerealiseerd worden. Als belegger financier je namelijk een gedeelte. Het andere gedeelte komt voor rekening van de uitgevende instelling. Let daarom op dat je je investering afstemt op de onderliggende waarden en niet op de absolute investering. Dus als je normaal gesproken 100 aandelen long zou gaan, schaf je nu 100 turbo’s aan. In dit geval moet je er ook nog rekening mee houden dat turbo’s risicovolle beleggingsproducten zijn die tussentijds flink kunnen variëren in waarde. Let wel op dat je je gehele inleg kan kwijtraken wanneer het stop loss-niveau wordt bereikt.

Interesse in deze trade? Klik hier.

Jim Tehupuring heeft zowel zakelijk als privé positie in ABN AMRO.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?