• Binck Academy

Jong en oud belegt in turbo

Vooral indices in trek als onderliggende waarde

Twaalf jaar na hun introductie in de financiële wereld zijn turbo’s een volwassen beleggingsinstrument geworden waarin tienduizenden particuliere beleggers regelmatig handelen. Dat blijkt uit data-onderzoek van BinckBank, waarbij werd gekeken naar het beleggersgedrag en turbo-bezit onder ruim 200.000 actieve beleggingsrekeningen.

Populairder dan future, maar nog geen optie

Circa een op de veertien actieve beleggers geeft aan op dit moment in turbo’s of vergelijkbare hefboomproducten te beleggen ofwel dat in het verleden te hebben gedaan. Kijkend naar huidige portefeuilles van actieve beleggers zijn opties nog steeds populairder, maar is de turbo inmiddels de future ruimschoots voorbij.

Jong geleerd, oud gedaan

Uit de cijfers valt op dat beleggers van 40 jaar en jonger vaker met turbo’s beleggen of hebben belegd dan de groep van 50 jaar en ouder.

Bij de vergelijking naar leeftijd zijn de jongste (geboren na 2000) en oudste groepen (geboren voor 1920) buiten beschouwing gelaten omdat hier minder duidelijk is of deze personen ook zelf hun transacties uitvoeren danwel dat dit mogelijk door een familielid of andere gemachtigde gebeurt. Opvallend is echter wel dat bij de groep die in turbo’s belegt het juist de oudere groep is die actiever handelt en jaarlijks duidelijk meer transacties doet. De zestigers en zeventigers zijn daarbij ruim 40% actiever dan het gemiddelde (=100%).

Jong beleggen = hogere hefboom

Er zijn meer oudere dan jongere beleggers, maar jongeren die beleggen doen dit doorgaans met een groter deel van hun (beschikbaar) vermogen. Daarbij neemt de groep jongere beleggers die in turbo’s belegt meer risico dan de oudere groep, hetgeen ook blijkt uit onderstaand overzicht. Turbo’s met hefbomen onder 10 komen vaker voor in de portefeuilles van beleggers boven de 50 jaar.

Vrouwen voorzichtiger

Bij de turbobeleggers is ook gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen, zo blijkt uit de risicoprofielen, zijn meer risicoavers dan mannelijke beleggers hetgeen ook zichtbaar is bij hun turboposities. Vrouwen hebben in alle leeftijdscategorieën – en vooral bij de jongere beleggers – duidelijk minder vaak in turbo’s gehandeld dan mannen.

Wel valt op dat de kleinere groep vrouwen die actief is in turbo’s qua gebruikte hefbomen weinig afwijkt van hun mannelijke collega-beleggers (=100).

AEX het populairst

Kijkend naar de onderliggende waarde van turbobeleggingen komt de AEX overduidelijk als populairste naar voren. Gemeten vanaf de eerste beursdag in 2017 is dit de top-10 onder Binck-beleggers:

 1. AEX
 2. DAX
 3. ING Group
 4. Dow Jones
 5. Arcelor Mittal
 6. Goud
 7. Royal Dutch Shell
 8. Dollar
 9. Aegon
 10. Zilver

 

Ook wanneer dit wordt uitgesplitst naar de turbo long en turbo short gaat de AEX in beide categorieën ruim aan kop.

Top 5 Turbo long:

 1. AEX
 2. DAX
 3. Arcelor Mittal
 4. ING Group
 5. Royal Dutch Shell

 

Top 5 Turbo short:

 1. AEX
 2. DAX
 3. Dow Jones
 4. ING Group
 5. Royal Dutch Shell

 

Naast kleine verschillen in beide lijstjes valt daarnaast op dat specifieke aandelen qua onderliggende waarde ruimer vertegenwoordigd zijn in de top-20 van turbo’s short, dan in de top van turbo’s long. Ook is in bepaalde gevallen sprake van een verband tussen de onderliggende waarde en de gekozen hefboom. Zo zijn bij call-hefbomen boven 20 indices favoriet als onderliggende waarde, terwijl bij hefbomen onder de 10 juist het omgekeerde geldt. Bij hefbomen onder de 5 nemen individuele aandelen zelfs acht plekken in de top-10 in.

Ook beleggen bij Binck?


Word klant   Log in