• Beursgangen & Emissies

Claimemissies: meedoen of niet?

Fugro op zoek naar extra kapitaal

De claimemissie lijkt terug in 2020. Nu de coronacrisis veel bedrijven financieel pijn heeft gedaan wil een aantal beursfondsen langs deze weg graag extra kapitaal ophalen. En mogelijk volgen er in deze hectische economische tijden binnenkort nog wel meer. 

In dit artikel willen we u graag iets meer bekend maken met het fenomeen claimemissie en krijgt u ook meer informatie over de wijze waarop Fugro langs deze weg extra kapitaal wil ophalen.

Want waarin verschilt een claimemissie van een ‘gewone’ emissie? En is het doorgaans goed nieuws voor bestaande en potentiële aandeelhouders? Ofwel, kunt u claims beter kopen of verkopen? 


Wat is een claimemissie? Voordat we bovenstaande vragen beantwoorden leggen we graag iets meer uit over de claimemissie. Met een emissie willen bedrijven extra of nieuw kapitaal ophalen voor hun toekomstige bedrijfsvoering. Dat kan in combinatie met een beursgang (IPO), maar ook wanneer het bedrijf reeds beursgenoteerd is. 

In tegenstelling tot een gewone emissie - waarbij in principe iedereen op de beschikbare aandelen kan inschrijven - krijgen bij een claimemissie de bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht om een aantal nieuwe stukken aan te schaffen. 

Dit voorkeursrecht wordt verstrekt via het toekennen van een aantal ‘claims’ (bijvoorbeeld 1 claim per 10 aandelen) op basis van het aantal aandelen dat de bestaande aandeelhouder reeds in bezit heeft. Grote aandeelhouders ontvangen dus meer claims dan kleine aandeelhouders. De omwisselverhouding is voor zowel grote als kleine aandeelhouders uiteraard wel gelijk. 

Belangrijkste reden om deze toe te kennen aan bestaande aandeelhouders is om hen te compenseren voor de te verwachte verwatering van hun huidige aandelenbezit. Doordat het aandelenkapitaal als gevolg van de emissie uitbreidt, moet de toekomstige winst van het bedrijf immers over meer aandelen/aandeelhouders worden verdeeld. 


Welke opties heb ik als bestaande aandeelhouder? 

Claims hebben dus een bepaalde waarde. Aandeelhouders die claims ontvangen - omdat een bedrijf dat zij in portefeuille hebben nieuwe aandelen uit wil geven - kunnen zelf bepalen wat zij met deze claims doen. 

Ze kunnen de claims uitoefenen, waardoor ze de daaraan gekoppelde nieuwe aandelen kunnen aanschaffen. Hun belang in het bedrijf blijft daarmee procentueel op hetzelfde niveau, maar daarvoor moet dus wel een extra investering worden gedaan.  

Een aandeelhouder kan er ook voor kiezen niet deel te nemen aan de claimemissie en de via de beurs verhandelbare claims verkopen. Daarmee hoeft hij of zij geen investering te doen voor de aanschaf van nieuwe aandelen, maar is wel sprake van verwatering van het belang dat nu in bezit is.


Teken van kracht of van zwakte? 

Maar wat is nu de beste tactiek? Is een claimemissie iets waar je als bestaande aandeelhouder aan mee moet willen doen, of juist niet?  

In algemene zin is die vraag niet te beantwoorden. Dit kan van geval tot geval verschillen. Het ligt bijvoorbeeld aan wat voor reden het bedrijf opgeeft voor de claimemissie en hoe het toekomstperspectief van dit bedrijf er (volgens u) uitziet. 

Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk om te kijken naar de voorwaarden van de claimemissie. Hoe gunstig/ongunstig zijn de condities waarop via de uitoefening van claims nieuwe aandelen kunnen worden verkregen. 

Zo kan een claimemissie voor het ene bedrijf overduidelijk een teken van kracht zijn - denk aan het financieren van een lucratieve overname - en voor een andere juist een noodkreet - omdat sprake is van grote financiële problemen. Dat laatste wordt natuurlijk nooit hardop geuit, maar ontslaat u – als bestaande of nieuwe aandeelhouder - natuurlijk niet van de plicht altijd kritisch uit te zoeken waarom een bedrijf graag wil dat u nieuwe stukken aanschaft. Het bijbehorende prospectus vormt daarbij een belangrijk stuk documentatie. 


Wanneer moet ik meedoen aan een claimemissie, en wanneer juist niet? 

Uiteraard zijn er genoeg voorbeelden van bedrijven die via een claimemissie versneld een concurrent konden overnemen en daarna flink konden groeien. Maar wanneer een bedrijf in nood is en extra geld zoekt kan het ook mis gaan, met als bekendste recente voorbeeld Imtech

Juist wanneer een claimemissie niet uit luxe lijkt geboren, is het dan ook verstandig goed af te wegen of u meedoet of niet. Lastig daarbij is dat uw positie in het bewuste bedrijf al flink in de min kan staan, waardoor u druk kunt voelen toch mee te doen. De emissie negeren zorgt immers voor verwatering en u zult minder profiteren van een toekomstig koersherstel.  

Lees u daarom vooral goed in, weeg de voorwaarden af en stel uzelf de vraag met hoeveel vertrouwen u naar de toekomst van het bedrijf kijkt. Is dit beeld positief? Dan doet u zeer waarschijnlijk mee. Maar omgekeerd geldt dus hetzelfde. 

Mogelijk zijn er ook beleggers die geen aandelen van het bedrijf bezitten, maar de claimemissie een goede aanleiding vinden om deze wel in portefeuille te nemen. Zij kunnen er voor kiezen claims aan te schaffen, maar uiteraard ook direct reeds genoteerde aandelen aankopen. Wat daarbij de beste optie en beste moment is hangt vaak ook af van de beweging die het aandeel en de waarde van de claim voorafgaand aan en tijdens de claimhandel maakt. 


Claimemissies van Fugro en Unibail-Rodamco  

De afgelopen maand maakten zowel Fugro als Unibail-Rodamco bekend via een claimemissie extra geld op te willen halen.

Het voornemen van Unibail-Rodamco om zo 3,5 miljard euro op te halen werd echter geblokkeerd. Een deel van de aandeelhouders had geen zin in de kapitaalinjectie en bijkomende verwatering,  waardoor hiervoor tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering de benodigde tweederde meerderheid niet werd gehaald. 

Fugro hoopt later deze maand wel het groene licht te krijgen. Meer informatie over de beoogde claimemissie van het bedrijf vindt u in onderstaande tabel.


Fugro (FUR) - ISIN: NL0000352565
Profiel Het in 1962 opgerichte Fugro is een internationaal belangrijke speler op het gebied van grond- en bodemonderzoek voor de olie- en gasindustrie, de mijnbouw en de bouw. Het vanuit Leidschendam opererende bedrijf behaalde over het afgelopen jaar een omzet van ruim 1,5 miljard euro en telt wereldwijd ruim 10.000 werknemers.

Fugro: winst per aandeel & dividend

Reden claimemissie Fugro geeft aan dat het extra op te halen kapitaal vooral zal worden gebruikt om schulden te verminderen én voor extra liquiditeit. Volgens het prospectus zal de claimemissie de balans van het bedrijf aanzienlijk versterken.
Feiten over claimemissie
Beurs Euronext Amsterdam
Aankondiging claimemissie 19 oktober 2020 
Omvang claimemissie 250 miljoen euro 
Verwatering/Market Cap 350 miljoen euro (market cap 9 november)
Bijzondere aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring 30 november 2020
Meer informatie en prospectus IR-sectie Fugro 

Indien u aandeelhouder van Fugro bent – of wilt worden - raden wij u aan het prospectus goed te lezen en op basis daarvan te beslissen of u extra wilt investeren in deze bedrijven.  

Voor vragen over de werking van claims en de claimhandel kunt u uiteraard ook contact opnemen met onze servicedesk: klantenservice@binck.nl.


Meer (claim)emissies op komst?

Met Fugro en Unibail Rodamco is het lijstje Nederlandse bedrijven dat op zoek is naar nieuw kapitaal weer een stukje langer geworden. Ook bedrijven als Alfen, Basic-Fit, IMCD, CM en ArcelorMittal haalden om verschillende redenen al extra geld op. 

Analisten noemen regelmatig ook bedrijven als BAM en Air France-KLM als kandidaten die mogelijk extra kapitaal willen ophalen. Of dit echt het geval is zal echter moeten blijken, en is vooral ook afhankelijk van de verdere ontwikkeling rondom het coronavirus en alle beperkingen die de economie verder kunnen drukken of juist kunnen doen opveren. 


Beleggen brengt risico’s met zich mee, uw geld kan minder waard worden. 

Wat is een beursgang?

Een beursgang of IPO (Engels: initial public offering) is het moment dat een bedrijf zijn aandelen te koop aanbiedt aan het publiek via de beurs.

Ook beleggen bij Binck?

Beleggen doet u bij BinckBank. Of u het graag zelf doet of wilt laten doen, bij BinckBank bent u aan het juiste adres.

Nu u hier toch bent...

Zoals u kan zien maken we u graag wijzer met nieuws, inspiratie en kansen.
Wilt u weten wat BinckBank u nog meer te bieden heeft?