Wat betekent FIRE?

FIRE staat voor Financial Independence Retire Early en is een beweging die inspeelt op het zoveel mogelijk geld opzij zetten om eerder met pensioen te kunnen gaan.

Starten met FIRE

Het begin is vaak niet het moeilijkst. De moeilijkheid komt naar voren in het feit dat je het consequent jaren moeten blijven volhouden. Hiervoor is veel uithoudingsvermogen nodig. Mensen die volgens het FIRE principe leven streven erna om minimaal 50% van hun inkomsten ieder jaar te investeren. Hiervoor zijn verschillende manieren. Zo kan men ervoor kiezen om de hypotheek van zijn of haar huis af te lossen en hierdoor meer vrijheid te creëren, waar de ander kiest voor beleggen. Dit allemaal met het doel eerder te kunnen stoppen met werken.

Wanneer ben je financieel onafhankelijk?

Er is geen vast moment waarop je kan stellen dat je financieel onafhankelijk bent. Het is namelijk afhankelijk van de wensen die je zelf hebt en de mogelijkheid die je hebt om geld opzij te zetten. Als vuistregel kan je aanhouden dat je in Nederland al snel 15 keer je jaarsalaris nodig hebt om echt financieel onafhankelijk (FIRE) te zijn. Hieronder staat een voorbeeld waarin dit wordt uitgelegd.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Open een rekening

Voorbeeldberekening Financial Independence Retire Early

Stel je inkomen is € 35.000 netto per jaar. Hiervan zet je 50% (€ 17.500) ieder jaar opzij. Dan zou je na 20 jaar, 15 keer je jaarsalaris apart hebben staan ter waarde van € 525.00. Over de laatste 100 jaar gezien levert beleggen gemiddeld een rendement op van 7%. Let wel op dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Als hiervan nog 1% af gaat aan belastingen en 2% aan inflatie dan blijft er 4% over. Op basis hiervan zou je 4% van € 525.000 ontvangen, wat neerkomt op € 21.000. Hiermee heb je al meer dan je momenteel zou spenderen in een jaar en kan je tegenvallende jaren opvangen.

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.