Wat is een aandelenemissie?

Een aandelenemissie betekent dat een bedrijf aandelen gaat uitgeven. Het kan zijn dat het om de eerste keer gaat dat een bedrijf aandelen gaat verkopen (emissie op de primaire markt), maar een bedrijf kan ook besluiten om een tweede keer aandelen te verkopen.

Waarom naar de beurs?

De reden van een bedrijf voor een aandelenemissie is bijna altijd om extra vermogen aan trekken om zodoende het eigen vermogen toe te laten nemen. Dit vermogen kan gebruikt worden om nieuwe investeringen te doen of in sommige gevallen gebruikt worden om te overleven.

Positieve gevolgen aandelenemissie
  1. De onderneming krijgt de beschikking over nieuw kapitaal in de vorm van geld. Met dit geld krijgt de onderneming direct de mogelijkheid om te investeren of om bijvoorbeeld een overname te doen.
  2. Een aandelenemmissie geeft de oprichters de mogelijkheid om hun deel in de onderneming te verkopen.
  3. Positieve PR en gratis media-aandacht. Een beursgenoteerde onderneming komt geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld bij de presentatie van kwartaal- en jaarcijfers. De financiele pers schrijft geregeld artikelen en dit brengt een beursgenoteerd ondernemingen dagelijks via de pers bij mensen in de woonkamer.
Negatieve gevolgen aandelenemissie
  1. Een beursgenoteerde onderneming voelt meer druk van de markt (en aandeelhouders) om nog beter te presteren. Dit kan ertoe leiden dat de focus verschuift naar korte-termijndoelstellingen in plaats van lange-termijndoelen.
  2. Toezichthouders stellen zeer zware rapportage-eisen aan beursgenoteerde ondernemingen. Ook bij een emissie zijn de eisen zeer streng. Dit betekent dat de onderneming met een stevige administratieve werklast wordt geconfronteerd.
  3. De kosten verbonden aan deze rapportages zijn vaak zeer fors. Deze kosten zijn voor kleine ondernemingen vaak niet op te brengen.

Gevolgen van een claimemissie voor de aandeelhouders.

Als er een emissie plaatsvindt, kan de bestaande groep van aandeelhouders negatieve gevolgen ondervinden. De waarde van hun aandeel zal in veel gevallen namelijk dalen of teruglopen doordat er opeens meer aandelen zijn dan er mogelijk vraag naar die aandelen is. Een andere reden kan zijn dat bedrijven die een aandelenemissie doen vaak verdacht worden in slechte omstandigheden te verkeren. Hierdoor kan het zijn dat de waarde van de aandelen daalt. In dat soort gevallen kan de onderneming die een emissie uitgeeft (uitgevende partij) besluiten om haar huidige aandeelhouders te compenseren. Zij kunnen dan bijvoorbeeld tegen een gunstige prijs als eerste nieuwe aandelen kopen.

Wilt u ervaring opdoen met een aandelenemissie?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille.


Meer beleggingstermen   Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.