Wat is een aandelensplitsing?

Een aandelensplitsing is een verlaging van de nominale waarde zonder verlaging van het totale nominale aandelenkapitaal. Er komen extra aandelen bij maar er treedt geen verwatering op. Een aandelensplitsing kan door de uitgevende instelling worden doorgevoerd om de verhandelbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld een aandeel van 120 euro splitsen in 3 aandelen van 40.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.