Wat is een absolute return fonds?

Een absolute return fonds is een fonds dat gericht is om elk jaar een stabiel rendement te behalen ongeacht de toestand van de financiële markten. Normaliter wordt gepoogd een positief rendement te behalen met relatief weinig risico. In theorie wordt het marktrisico beperkt (m.a.w. een lage Beta – rendement beweegt in mindere mate mee met de ontwikkelingen op de markt) en ambieert men een hoge positieve Alpha (rendement bovenop de benchmark).

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.