Wat is accrued interest?

Accrued interest is de opgelopen rente na de laatste couponbetaling. De koper van de obligatie betaalt dit aan de verkoper.

Hoe werkt accrued interest?

Accrued interest is rente waarop je al wel recht hebt maar die je nog niet hebt ontvangen. Dit kan bij beleggen voorkomen bij obligaties. Maar dit kan is bijvoorbeeld ook het geval bij een spaarrekening. Hoe dit werkt? U krijgt iedere dag rente over het bedrag dat uitstaat. Echter wordt dit bijvoorbeeld niet meteen maar eens per maand betaald.

Voorbeeld van Accrued interest:


Stel, u heeft obligaties voor € 1000 gekocht waarbij u 4% rente krijgt per jaar. Deze rente wordt eens per jaar uitbetaald. Dit houdt in dat u na een half jaar al wel een accrued interest heeft van € 20. Deze heeft u namelijk nog niet ontvangen maar al wel recht op. Als u de obligatie op dit moment zou verkopen zou u er dus waarschijnlijk ook meer dan € 1000 voor krijgen. Dit komt onder andere door de accrued interest.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.