Wat zijn activa?

De activa geven nauwkeurig de waarde van de goederen waarover een onderneming beschikt weer en dat op de datum waarop de rekeningen worden afgesloten.

De activa bestaan uit twee grote delen: de vaste activa en de vlottende activa. Activa omvatten zowel roerende goederen als onroerende goederen, waardepapieren, contanten en uitstaande vorderingen. Tegengesteld aan activa zijn passiva (schulden).

Begin nu met beleggen!
Start en ontvang € 500 transactietegoed.


Open een rekening   Informatiepakket aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.