Wat zijn activa?

Activa zijn alle bezittingen en schuldvorderingen die een bedrijf bezit. Dit kunnen bijvoorbeeld de gebouwen zijn maar het kan ook gaan om machines of openstaande rekeningen die nog moeten worden voldaan door een andere partij.

Zit er nog verschil in activa?

Ja. Er zijn namelijk twee soorten activa. Je hebt vlottende activa en vaste activa. Simpel gezegd zijn vlottende activa voorraden en onderdelen die nodig zijn voor het economische proces van de onderneming. Vaste activa zijn juist onderdelen die vaak een bezit zijn voor een langere periode.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn bijvoorbeeld de voorraad van grondstoffen die nodig zijn een product te ontwikkelen. Ook kunnen financiële inkomsten onder de vlottende activa vatten. Hierbij kan je denken aan openstaande rekeningen. Dit zijn vaak eenmalige onderdelen die een snelle omloop hebben.

Vaste activa

Vaste activa zijn juist tegenovergesteld. Dit zijn vaak gebouwen of gespecialiseerde machines die nodig zijn voor het bedrijfsproces. Ook zijn er mogelijk financiële inkomsten die onder de vaste activa vallen. Dit zijn vaak rente-inkomsten of dividend op aandelen van andere bedrijven.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.