Wat zijn activa?

De activa geven nauwkeurig de waarde van de goederen waarover een onderneming beschikt weer en dat op de datum waarop de rekeningen worden afgesloten.

De activa bestaan uit twee grote delen: de vaste activa en de vlottende activa. Activa omvatten zowel roerende goederen als onroerende goederen, waardepapieren, contanten en uitstaande vorderingen. Tegengesteld aan activa zijn passiva (schulden).

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.