Wat is de AIM?

Wanneer u een aandeel zoekt, is het mogelijk dat het op de AIM noteert. AIM is kort voor Alternative Investment Market en is een zijbeurs (of onderdeel) van de LSE (London Stock Exchange). Op de AIM gelden er minder regels, waardoor bedrijven makkelijker een listing (beursnotering) kunnen aanvragen op deze beurs (maar wat ook mogelijk meer risico kan inhouden). Dit wordt dan voornamelijk gebruikt door groeibedrijven om aan kapitaal te geraken.

Bij Binck krijgen beleggers ook toegang tot de aandelen van bedrijven die op de AIM genoteerd staan. Weliswaar kan het orderuitvoeringsbeleid afwijken van wat u als belegger gewoon bent.

Het beleid is gebaseerd op handel door MarketMakers (dit zijn professionele partijen). Zij zorgen voor de uitvoeringen maar hebben ook een groot beslissingsrecht in de uitvoering van de ingegeven orders. Zo kan het zijn dat u een order ingeeft tegen een bepaalde prijs voor een bepaald aantal maar dat het order met een lagere of hogere prijs met een ander aantal wordt uitgevoerd.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.