Wat is ANW?

De Algemene nabestaandewet (ANW) is door de overheid opgezet om ervoor te zorgen dat nabestaanden zijn verzekerd van een basisinkomen wanneer zijn of haar partner komt te overlijden.

Wanneer heb je recht op een ANW-uitkering?

Als u weduwe of weduwnaar bent met kinderen tot 18 jaar. Ook kunt u in aanmerkingen komen voor een ANW-uitkering als u arbeidsongeschikt bent en weduwe of weduwnaar bent geworden. Hiervoor gelden wel meer voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van de SVB.

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank staan we voor duidelijkheid. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over pensioen begrippen te weten te komen: AOW, Waardeoverdracht pensioen, PensioengatRevisierente, Lijfrente.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.