Wat is AOW?

AOW staat voor algemene ouderdomswet. De AOW is een minimaal basispensioen van de Nederlandse Rijksoverheid. De algemene ouderdomswet geldt voor iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond en de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Waar komt de AOW vandaan?

De AOW is in 1957 geïntroduceerd door J. G. Suurhoff, toentertijd minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Dit betekende dat er in 1957 ruim 700.000 Nederlanders een vorm van pensioen kregen. Door de jaren heen is er het nodige aan veranderd. Zo is vanaf 2013 een leeftijdsverhoging toegevoegd waarbij de leeftijd van 65 gelijkmatig oploopt naar 67. Daarna werd in 2015 de AOW-toeslag afgeschaft. Deze toeslag werd uitgekeerd als je partner nog geen AOW kreeg en een laag salaris had.

Hoeveel AOW ontvang je?

De hoeveelheid AOW die je ontvangt is afhankelijk van jouw situatie. Stel je woont samen dan ontvang je als jullie beiden de AOW-leeftijd hebt bereikt € 814,74 bruto per maand. Voor alleenstaanden is dit bedrag hoger. Wil je meer weten over wat je kan verwachten? Kijk dan op de website van de SVB.

 

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, DeeltijdpensioenJaarruimte, LijfrentePensioengat, ReserveringsruimteRevisierente en Waardeoverdracht.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.