Wat is de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u recht heeft op AOW (Algemene ouderdomswet) . Deze heeft in Nederland lang op 65 jaar gestaan maar is in de laatste jaren veranderd en blijft veranderen.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

Dat hangt ervan af wanneer u bent geboren. Voor iedereen die is geboren na 30 september 1957 zal deze sowieso 67 jaar en 3 maanden zijn. Wel kan deze nog verder omhoog gaan. Bent u eerder geboren dan zal de leeftijd maximaal 67 jaar en 3 maanden zijn maar kan het ook eerder zijn. Dit kunt u zelf controleren. Bijvoorbeeld via de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank.


"AOW/Pensioen leeftijd"

Uitgelegd door Ronald Veerman, financieel expert bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Werking van de AOW-leeftijd

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hierbij kan het dus zo zijn dat AOW-leeftijd nog verder stijgt maar kan het ook zo zijn dat hij gelijk blijft. De definitieve AOW-leeftijd is altijd 5 jaar van tevoren bekend. Aangezien de levensverwachting het afgelopen jaar niet zo veel is gestegen blijft de AOW-leeftijd ook in 2024 op 67 jaar en 3 maanden staan. Als de AOW-leeftijd wel stijgt gaat dit altijd met een periode van 3 maanden. De eerste volgende stap zou dus 67 jaar en 6 maanden zijn. Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Controleer het hier.

Levensverwachting tussen 1957 & 2017

Als u kijkt naar de gemiddelde levensverwachting is het voor de hand liggend dat ook de AOW-leeftijd stijgt. In 1957 toen de AOW werd geïntroduceerd was de gemiddelde levensverwachting 73 jaar waar die is in 2017 al 81.7 en kan nog verder stijgen. Wel is er verschil tussen vrouwen en mannen. De levensverwachting van vrouwen is 83.3 jaar en voor mannen is dat 80.1 jaar. 

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, DeeltijdpensioenJaarruimte, LijfrentePensioengat, ReserveringsruimteRevisierente en Waardeoverdracht.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.