Wat is de AScX?

AScX is een afkorting van Amsterdam Small cap Index. De AScX-index is de nieuwste index van Euronext Amsterdam. Vijfentwintig fondsen, van Arcadis tot Wegener, vormen tezamen de AScX. Deze derde categorie bestaat uit lokale fondsen die net buiten de criteria vallen voor toelating tot de AMX.

Welke bedrijven vindt
u in de AScX?

De AEX is de eredivisie met de 25 grootste en meest verhandelde bedrijven van Nederland. De AMX kunt u vergelijken met de eerste divisie, de kweekvijver met talenten die het wellicht tot de AEX schoppen. U kunt de AScX als het opstapje naar de AMX zien.

De koers van de AScX.

Bij Binck kunt u de exacte stand van de AScX zien. Bovendien ziet u de koers van alle aandelen van de AScX. Ook de koers van de onderliggende aandelen waaruit de AScX is opgebouwd kunt u eenvoudig bekijken. Doordat de aandelen in de Small Cap een beperkte marktkapitalisatie hebben, kan een ogenschijnlijk neutraal bericht een grote koersuitslag teweeg brengen. Hier moeten beleggers rekening mee houden.

Ook beleggen in de AscX?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille.


Meer beleggingstermen   Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.