Wat is asset allocation?

Asset allocation is de verdeling van het geïnvesteerde kapitaal, in categorieën van bezit, zoals liquide middelen, aandelenportefeuille, vaste activa etc.


"Asset Allocation"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met je, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Waarom verschillende asset allocations?

Het voordeel van diversificatie: door te spreiden kan een bepaald rendement behaald worden met minder schommelingen in de portefeuille. De activaklassen hebben immers een verschillend verwacht rendement en risico. Indien ze niet perfect samen bewegen (dus een correlatie hebben kleiner dan 1), kan een portefeuille worden samengesteld die minder volatiel is dan de individuele activaklassen.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.