Wat is een assignment?

Assignment is de Engelse term voor aanwijzing. Assignment houdt in dat degene die de optie heeft gekocht (= de houder van het recht) zijn recht uitoefent. Degene die de optie schrijft wordt aangewezen of ge-assigned op zijn plicht. De schrijver van een optie kan worden aangewezen om aan zijn verplichting te voldoen, dus het afnemen (putoptie) of leveren (calloptie) van de onderliggende waarde. Wanneer je een optie verkoopt (schrijft), dan hebt je een plicht, namelijk bij een calloptie tot het leveren van aandelen en bij een putoptie tot het kopen van aandelen.

Eigenschappen van een optie-assignment.

Opties op aandelen zijn ‘Amerikaanse stijl’: ze kunnen op ieder moment tijdens de looptijd opgevraagd worden. Opties op onze index zijn ‘Europese stijl’; deze kunnen alleen maar tijdens expiratie uitgeoefend worden. Als je een optie schrijft ga je een plicht aan om de onderliggende waarde aan iemand te verkopen (geschreven calloptie) of te kopen (geschreven putoptie). Daarmee ben je de tegenpartij van de koper van een call- of putoptie.

Schrijven van opties en margin.

Voor het aangaan van de plicht om de onderliggende waarde te leveren of af te nemen, ontvang je een premie. Het schrijven van opties is over het algemeen een stuk risicovoller dan het kopen van opties aangezien je meer dan jouw inleg kan verliezen (behalve als je de geschreven opties afdekt in een optiestrategie). Veel aandeelhouders schrijven callopties op hun aandelen om extra rendement te behalen op hun portefeuille. Voor een ongedekte geschreven optiepositie moet je een bedrag reserveren om aan eventuele toekomstige verplichtingen te voldoen. Deze zogenaamde margin verplichting wordt in mindering gebracht op de bestedingsruimte van jouw beleggingsrekening.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.