Wat is een beleggingshorizon?

Een beleggingshorizon is de periode waarin het beschikbare vermogen belegd kan worden en niet aangewend hoeft te worden voor andere zaken. De beleggingshorizon verschilt dus per persoon en per belegging. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe minder risico men hoeft te nemen. Als de beleggingshorizon kort is zou men meer risico moeten nemen om een bepaald rendement in die periode te behalen.

Beleggingsinstrumenten die meer voor de lange-termijn gebruikt worden.

Sommige beleggingsproducten zijn in de regel geschikt voor gevallen waarin de beleggingshorizon lang is:

 

Beleggingsinstrumenten die meer voor de lange-termijn gebruikt worden.

Andere producten passen juist weer goed bij situaties waarin de beleggingshorizon kort is. In dat geval zal men vaak meer risico willen nemen om in een relatief korte tijd een bepaald rendement te behalen. Instrumenten die geschikt kunnen zijn voor een korte beleggingshorizon zijn:

 

Uw beleggingshorizon in de praktijk


U heeft momenteel een vermogen van € 5.000 en u wilt hiermee beleggen voor de studie van uw kind, dat over 15 jaar misschien gaat studeren. Op dat moment wilt u voldoende rendement hebben behaald om de studie te kunnen bekostigen. Uw beleggingshorizon is dan 15 jaar. Wij raden u altijd aan om alleen te beleggen in producten die u begrijpt en die passen bij uw kennis en ervaring. Daarom raden wij u aan om het Financieel Rijbewijs te doorlopen en te kijken of bepaalde producten aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Meer dan 210.000 klanten gingen je voor.
Kies ook voor BinckBank.


Ja, ik wil ook beleggen bij BinckBank

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.