Wat is een beleggingsportefeuille?

Een beleggingsportefeuille omvat het totaal van beleggingen van een particulier of onderneming. Een beleggingsportefeuille kan diverse instrumenten bevatten, zoals aandelen, obligaties, ETF's, turbo's of vastgoed. Sommige beleggers hebben meerdere beleggingsportefeuilles bij verschillende banken.

Samenstelling van een
beleggingsportefeuille.

De beleggingsportefeuille is verschillend per belegger en per situatie. Er is geen formule om de juiste samenstelling te hanteren. Hoe uw beleggingsportefeuille eruit ziet, hangt af van het risico dat u wilt en kunt lopen, het doel dat u voor ogen heeft, uw beleggingshorizon en de omvang van uw vermogen.

U kunt werken met een defensieve portefeuille waarmee u normaal gesproken relatief weinig risico loopt. Er wordt dan vooral belegd in volwassen markten en grote ondernemingen met een stabiel dividendrendement. Ook kan er gekozen worden voor een offensieve portefeuille waarbij er in het algemeen sprake is van een relatief hoger risico.

Al meer dan 210.000 beleggers gingen u voor.
Kies ook voor Binck. De juiste keuze voor elke belegger.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.