Wat is de benchmark?

De benchmark (meetlat of ijkpunt) geeft de belegger de mogelijkheid om de prestaties van het beleggingsfonds te vergelijken met de prestaties van een vergelijkbare index. Aan de hand van deze benchmark kan men bekijken of het fonds beter of slechter presteert dan de index die zich het best laat vergelijken met het fonds in kwestie. Een fonds dat in Nederlandse aandelen belegt, zal meestal worden vergeleken met de AEX Index. Een wereldwijd aandelenfonds wordt meestal vergeleken met de Morgan Stanley Capital International World Index.

Wat past bij jou?

Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.