Wat is de benchmark?

De benchmark (meetlat of ijkpunt) geeft de belegger de mogelijkheid om de prestaties van het beleggingsfonds te vergelijken met de prestaties van een vergelijkbare index. Aan de hand van deze benchmark kan men bekijken of het fonds beter of slechter presteert dan de index die zich het best laat vergelijken met het fonds in kwestie. Een fonds dat in Nederlandse aandelen belegt, zal meestal worden vergeleken met de AEX Index. Een wereldwijd aandelenfonds wordt meestal vergeleken met de Morgan Stanley Capital International World Index.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.