Wat is een beursnotering?

Een bedrijf heeft een beursnotering als er aandelen van het bedrijf worden verhandeld op een aandelenbeurs zoals de AEX.

Waarom kiezen bedrijven voor een beursnotering?

Bedrijven kiezen in de meeste gevallen voor een beursnotering om extra geld op te halen. Hiermee kan groei, uitbreiding of verbetering van het bedrijf worden gerealiseerd. Ook zit er een stuk naamsbekendheid aan. Als laatste wordt ook genoemd dat het aantrekkelijk is voor werknemers om te werken bij een beursgenoteerd bedrijf. Natuurlijk doet niet ieder bedrijf dit en kan dat ook niet zomaar. Er zitten namelijk regels aan met betrekking tot het publiceren van bijvoorbeeld financiële data.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.