Wat is bewaarloon?

De bank brengt kosten in rekening voor het bewaren van uw effecten, dit heet bewaarloon. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekpost heeft alleen zin als uw ontvangen dividend boven de vrijstelling uitkomt. Naast dit percentage is er ook een regeltarief. Dit houdt in dat u per regel op uw fondsenstaat een bedrag moet betalen. Een fondsenstaat is een overzicht van uw effecten in depot per 31 december. Hiermee kunt u controleren of uw eigen administratie klopt met die van de bank.

Meer dan 210.000 klanten gingen je voor.
Kies ook voor BinckBank.


Ja, ik wil ook beleggen bij BinckBank

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.