Wat is bewaarloon?

De bank brengt kosten in rekening voor het bewaren van jouw effecten, dit heet bewaarloon. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekpost heeft alleen zin als jouw ontvangen dividend boven de vrijstelling uitkomt. Naast dit percentage is er ook een regeltarief. Dit houdt in dat je per regel op jouw fondsenstaat een bedrag moet betalen. Een fondsenstaat is een overzicht van jouw effecten in depot per 31 december. Hiermee kan je controleren of jouw eigen administratie klopt met die van de bank.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.