Wat zijn binaire opties?

Binaire opties zijn een relatief nieuw verschijnsel en hebben weinig met beleggen of de handel in opties te maken. Het gaat voornamelijk om het voorspellen van een gebeurtenis. Kort gezegd: wanneer men iets juist voorspeld heeft, is er sprake van winst. Voorspelt men iets onjuist, is er sprake van verlies. Een binaire variabele is een variabele die twee elkaar uitsluitende waarden kan aannemen, zoals 0 of 1, Ja of Nee, Waar of Onwaar, Aan of Uit. Een optie is een recht om binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen, soms voor een vastgestelde prijs.

Hoe werken binaire opties?

Voor de duidelijkheid. Het gebruiken van binaire opties lijkt wel heel erg veel op gokken. We geven een voorbeeld hoe het werken met binaire optie in de praktijk werkt: stijgt de AEX in de komende 60 minuten? Hierop kunt u ‘ja’ voorspellen of ‘nee’. Heeft u het bij het juiste eind, dan ontvangt u voor elke euro inzet 80 cent. Heeft u het mis? Dan bent u de euro kwijt. Gokken dus. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om bij deze tijdsduur op basis van een visie een goed antwoord te geven.

AFM waarschuwt voor
binaire opties.

Een voorbeeld van een binaire optie is een optie die gekoppeld is aan de AEX. Stel dat de stand van de AEX 395 is. U denkt dat de AEX gaat stijgen en koopt een binaire optie. De optie kost €50 en belooft u de inleg plus €40 winst uit te betalen als de AEX een uur later hoger staat dan 395. Er kunnen zich nu twee situaties voordoen.

1. De AEX staat een uur later hoger dan 395. De optie betaalt uit en u maakt € 40 winst.

2. De AEX staat een uur later lager dan 395. De optie betaalt niet uit en u verliest uw hele inleg van € 50. Bij een verkeerde voorspelling verliest u dus meer (€ 50) dan wat uw winst is (€ 40) bij een goede voorspelling. Als u even vaak wint als verliest, kost het u geld. U moet dus vaker iets juist voorspellen dan fout en dat is in veel gevallen bijna onmogelijk.

Voor meer informatie over de waarschuwing van de AFM verwijzen we naar hun site.

Het gevaar van binaire opties.

Binaire opties worden vaak aangeprezen als mogelijkheden om met een kleine investering rijk te worden. In de praktijk pakt dit vaak anders uit. Bij een verkeerde voorspelling verliest u vaak meer dan wat uw winst is bij een goede voorspelling. In het voorbeeld hierboven verdient u dus niets als u 10x een juiste en 10x een onjuiste voorspelling doet. U wint € 400, maar u verliest € 500. Een negatief resultaat van € 100. Daarnaast kunnen binaire opties een verslavende werking hebben. Vaak weet u al binnen korte tijd of u gewonnen heeft of niet. De handel in binaire opties staat in de meeste gevallen niet onder toezicht van toezichthouder AFM.

Meer dan 210.000 klanten gingen je voor.
Kies ook voor BinckBank.


Ja, ik wil ook beleggen bij BinckBank

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.