Wat is Bitcoin?

Bitcoin is de bekendste cryptomunt die momenteel bestaat. Bitcoin is een cryptomunt én een betaalmiddel, die is geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (pseudoniem van een onbekende persoon of groep). Bitcoin was de eerste digitale munt die zonder een centrale beheerder of bank werkt, in tegenstelling tot de traditionele valuta. Bitcoin maakt gebruik van een peer-to-peernetwerk waarbij de transacties gebeuren tussen de gebruikers onderling, zonder tussenpersoon.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.