Wat is Bitcoin?

Bitcoin is de meest bekende cryptomunt die momenteel bestaat. Bitcoin is een cryptomunt én een betaalmiddel welke is geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto (pseudoniem van een onbekende persoon of groep). Bitcoin was de eerste digitale munt welke werkt zonder een centrale beheerder of bank; in tegenstelling tot de traditionele valuta. Bitcoin maakt gebruik van een peer-to-peer netwerk waarbij de transacties gebeuren tussen de gebruikers onderling, zonder tussenpersoon.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.