Wat is een bonusaandeel?

Een bonusaandeel is een dividenduitkering waarbij je aandelen uit de reserves van de onderneming ontvangt, in plaats van in contant geld.

Wanneer wordt een bonusaandeel uitgekeerd?

Een bonusaandeel wordt vaak uitgekeerd in plaats van dividend. De reden waarom is nogal verschillend maar in de meeste gevallen is het om het totaal aantal uitstaande aandelen te vergroten. Doordat je een bonusaandeel krijgt wil dit niet zeggen dat je ook daadwerkelijk meer waarde krijgt. Iedereen krijgt bonusaandelen namelijk naar verhouding uitgekeerd.

Waarom een bonusaandeel en geen dividend?


Een bonusaandeel geeft je voor de toekomst een groter aandeel in het bedrijf maar kost het bedrijf nu niet direct geld. Bij dividend gaat er wel direct cash uit het bedrijf. Daarnaast komt het veel voor dat de waarde van het bedrijf iets stijgt bij uitgifte van bonusaandelen.

Belasting en bonusaandelen


Afhankelijk van de manier van uitkeren van het bonusaandeel kan het zijn dat je belasting moet betalen of dat ze belastingvrij zijn. Als de bonusaandelen ten laste van de algemene reserve dan zal je hierover belasting moeten betalen. Zijn de bonusaandelen op basis van agioreserve (het deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari, dus boven de 100% van de nominale waarde), dan zijn ze belastingvrij.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.