Wat is een call optie?

Een call optie is een verhandelbaar recht om gedurende de looptijd van een optie op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te kopen aan een vooraf afgesproken prijs. Dit is alleen interessant voor de belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs. Zijn aankoopprijs staat immers vast in het optiecontract.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.