Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een manier om kapitaal te vergaren. In de afgelopen jaren is het gebruik van crowdfunding toegenomen. Maar wat is het eigenlijk? Bij crowdfunding probeert men van een grote groep mensen een klein bedrag (per persoon) op te halen om een idee of concept te kunnen starten.

Hoe werkt crowdfunding?

Bij crowdfunding gaat men opzoek naar een grote groep mensen die alleemaal een kleine investering willen doen. In veel gevallen gaat dit via een platform dat al een grote groep volgers (crowd) heeft. Men kan zijn of haar concept presenteren en als genoeg mensen hierin geloven is het mogelijk om de initiatiefnemer te steunen door een bedrag in te leggen. Op deze manier kan men kapitaal ophalen. Daarnaast komt het vaker voor dat mensen in ruil voor hun investering direct het product of de dienst afnemen.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.