Wat is een daytrader?

De meest actieve belegger wordt een daytrader genoemd. Daytraders zijn vrijwel iedere actief op de beurs en openen en sluiten 1 of meerdere posities op dezelfde dag. Het doel van de daytrader is om aan het eind van de dag, wanneer de beurzen zijn gesloten, geen effecten meer in bezit te hebben. Zodoende vermijden ze het risico dat de beurzen lager openen dan de voorgaande handelsdagen en ze zodoende een vermindering van hun portefeuille ervaren.

Wilt u ervaring opdoen met beleggen?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.