Wat houdt de dekkingsgraad in?

Dekkingsgraad is een term uit de pensioenwereld. De dekkingsgraad van een pensioen is een indicator hoeveel vermogen het pensioenfonds onder beheer heeft in verhouding tot de uitkeringen waarin het fonds moet voorzien.


"Dekkingsgraad"

Uitgelegd door Ronald Veerman, financieel expert bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met u, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Typen dekkingsgraad

Er zijn voor pensioenfondsen twee verschillende vormen van de dekkingsgraad. De eerste is de actuele dekkingsgraad, deze wordt iedere maand opgesteld en kan schommelen per keer dat u hem bekijkt. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen aan per maand. Als tweede is er de beleidsdekkinsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele maandelijkse dekkingsgraden. 

Naar welke dekkingsgraad streeft men?

Pensioenfondsen hebben regels opgesteld gekregen voor hun dekkingsgraad. De minimale grens is het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Heeft de MVEV over een periode van vijf jaar een dekkingsgraad van minder dan 105%, dan zal moeten worden gekort op de pensioenen.

Daarnaast heeft u ook nog het Vereiste Eigen Vermogen (VEV). Deze grens is per pensioenfonds verschillend. Dit is namelijk afhankelijk van het risicobeleid van het pensioenfonds. Vaak zit de VEV ergens tussen de 110 en 130%.

Dekkingsgraad berekenen

Het berekenen van de dekkingsgraad is relatief eenvoudig. Bij een dekkingsgraad van 100% is het vermogen van het pensioenfonds gelijk aan de pensioen verplichtingen die zij hebben. Als de dekkingsgraad 105% is, dan bezit het pensioenfonds 5% meer aan eigen vermogen dan dat het aan verplichtingen heeft.

Gerelateerde begrippen

Bij BinckBank maken we u graag wijzer. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over uw pensioen te weten te komen: AOW, AOW-leeftijd, DeeltijdpensioenJaarruimte, LijfrentePensioengat, ReserveringsruimteRevisierente en Waardeoverdracht.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Open een rekening   Meer begrippen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.