Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel (DGS) biedt een bescherming voor de gelden mocht een bank failliet gaan. Deze garantie wordt beperkt tot € 100.000 per persoon, per bank en per land. Als u op uw eigen rekening € 150.000 heeft staan, dan bent u beschermt voor € 100.000. Als de rekening op 2 namen staat, dan bent u beschermt voor de volle € 150.000. Mocht u op uw eigen naam € 150.000 hebben staan, verdeeld over 2 banken, dan is dit bedrag ook volledig beschermd.

Wie vallen er onder het depositogarantiestelsel?

Alle banken die bij De Nederlandse Bank (DNB) een vergunning hebben nemen verplicht deel aan het depositogarantiestelsel. Het komt voor dat buitenlandse banken ook in Nederland een vergunning hebben en dus deelnemen. Ook de vestiging van Nederlandse banken in het buitenland vallen onder het depositogarantiestelsel. Voor alle EU-landen geldt een garantieregeling. Dus ook buitenlandse banken hebben een vergelijkbare regeling tot € 100.000,-. Wel kan het hierbij zijn dat dit geld wordt uitgekeerd in lokale munteenheid.

Meerdere rekeningen bij één bank?

Je kan meerdere rekeningen hebben bij één bank. Zolang het totale vermogen van je rekeningen niet meer dan € 100.000,- is valt het onder de regeling. Stel je hebt in totaal € 200.000,- dan zou hiervan de helft niet onder het depositogarantiestelsel vallen. In dit geval is het verstandig je geld onder te brengen bij verschillende banken.

Is de regeling per persoon of per rekening?

Het depositogarantiestelsel is per rekeninghouder. Stel je hebt een gezamenlijke spaarrekening dan gaat men ervanuit dat je beide de helft bezit. Je kan dan dus tot een bedrag van € 200.000,- een volledige vergoeding krijgen. Per rekeninghouder wordt er dan € 100.000,- uitgekeerd.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.