Wat zijn derivaten?

Derivaten hebben geen goede reputatie. Er wordt veel over geschreven. Soms correct, soms niet. Graag geven wij je duidelijkheid in wat een financieel derivaat nu precies is, wat de risico’s zijn. De letterlijke vertaling van derivaat is afgeleide. Een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Datgene wat gekocht of verkocht mag worden is de onderliggende waarde. De waarde van een derivaat hangt dus samen met die van de onderliggende waarde.


"Derivaten"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag met u, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Derivaten in het nieuws.

De afgelopen jaren zijn derivaten nog wel eens negatief in het nieuws geweest. Zo werd eind 2012 bekend dat de woningcorporatie Vestia grote verliezen heeft geleden met de handel in derivaten. Vestia wilde zich indekken tegen een mogelijke stijging van de rente op leningen en besloot daarom derivaten aan te schaffen om een mogelijke stijging te ondervangen. Dit waren de zogenaamde rente-swaps. Helaas voor hen steeg de rente niet, maar daalde deze juist. Daardoor kwam Vestia in grote problemen. Maar niet alleen Vestia is in de problemen gekomen door derivaten. Ook een hogeschool die een verbouwing wilde doen met geleend geld, viel terug op derivaten.


Risico’s verkleinen of speculeren met derivaten.

Een derivaat kan bijvoorbeeld worden gebruikt door een aardappelboer. Deze kan al besluiten zijn oogst te verkopen voor een bepaalde prijs, nog ver voor daadwerkelijk geoogst wordt. Hij zal hier een lagere prijs voor krijgen dan wanneer hij een goede oogst heeft en deze voor de hoogste prijs kan verkopen. Maar als de oogst mislukt, krijgt hij in ieder geval meer dan de opbrengst zou zijn van de mislukte oogst.

Men gebruikt financiële derivaten dus om risico's te verkleinen of juist te speculeren. Denk hier weer aan het voorbeeld van de aardappelboer die al voordat er daadwerkelijk geoogst is zijn gehele oogst verkoopt. Hij speculeert erop dat hij nu meer verdient dan wanneer hij afwacht tot er daadwerkelijk geoogst kan worden. Als de oogst goed is en hij meer had kunnen krijgen dan maakt hij verlies. Als zijn oogst tegenvalt, heeft hij het risico voor zichzelf verkleind.

Beleggen in derivaten.

Bij veel banken en brokers, waaronder BinckBank, kunt u beleggen in derivaten als opties en futures. Dit zijn relatief risicovolle producten waarbij wij u aanraden om eerst zoveel mogelijk kennis op te doen over deze producten. Deze instrumenten zijn dan ook minder geschikt voor beginnende beleggers. Graag vermelden we dat derivaten over het algemeen genomen uitsluitend geschikt zijn voor ervaren, actieve beleggers en niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn.

Soorten derivaten.

De meest bekende derivaten zijn opties, futures en swaps. Er zijn ook medische of scheikundige derivaten. Dit zijn producten die afgeleid zijn van een ander medicijn of scheikundige verbinding. Met name de swaps hebben een slechte naam vanwege de grote risico’s die aan het gebruik verbonden zijn.


De Credit default swap.

Dit is een berucht derivaat. Een Credit Default Swap (CDS) is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij het kredietrisico van een aandeel, bedrijf of zelfs gehele staat wordt overgedragen. De waarde van de CDS is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de desbetreffende onderneming of het land in kwestie. Gaat het slecht met het bedrijf, dan wordt jouw CDS meer waard.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.