Wat is dividendrendement?

Een bedrijf kan besluiten om dividend uit te keren aan de aandeelhouders, bijvoorbeeld omdat het een goed jaar heeft gehad of omdat de toekomstverwachtingen positief zijn. Dividend is dan een beloning voor de aandeelhouder omdat hij geïnvesteerd heeft in een bedrijf. Als u dividend krijgt uitgekeerd, kunt u berekenen wat het dividendrendement is. Dit is de verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de aankoopkoers van een bepaald aandeel.

Dividend vs sparen.

Het kan gebeuren dat het dividendrendement hoger is dan de spaarrente. Echter staat er ook tegenover dat je bij beleggen een hoger risico loopt dan bij sparen, u kunt immers uw inleg kwijtraken of de koers van een aandeel kan zodanig dalen dat u er niet meer voor krijgt wat u ervoor heeft betaald. Met sparen heeft u een veel hogere mate van zekerheid dat het gespaarde geld ook echt beschikbaar blijft, maar daar staat wel een lagere vergoeding tegenover. De beleggingsportefeuille en de samenstelling daarvan is verschillend per belegger en per situatie..

Er is geen formule om de juiste samenstelling te hanteren. Hoe uw beleggingsportefeuille eruit ziet hangt af van het risico dat u wilt en kunt lopen, het doel dat u voor ogen heeft, uw beleggingshorizon en de omvang van uw vermogen. U kunt werken met een defensieve portefeuille waarbij u normaal gesproken relatief weinig risico loopt. Er wordt dan vooral belegd in volwassen markten en grote ondernemingen met een stabiel dividendrendement. Soms kan er gekozen worden voor een offensieve portefeuille waarbij er in het algemeen sprake is van een relatief hoger risico.

Dividendrendement berekenen.

Het dividendrendement berekent u als volgt: Uitgekeerd dividend/ aankoopkoers van een aandeel X 100%. Stel, u koopt een aandeel voor € 100. Het rendement dat wordt uitgekeerd bedraagt € 5. Het dividendrendement is dan (€ 5 / € 100) x 100% = 5%.

Meer dan 210.000 klanten gingen je voor.
Kies ook voor BinckBank.


Ja, ik wil ook beleggen bij BinckBank

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.