Wat is een doorlopend order?

Een doorlopend order wordt ook wel een 'Order geldig tot annulatie' genoemd. Een doorlopend order is een effectenorder zonder opgegeven eindtijd. Het order blijft geldig totdat deze wordt uitgevoerd of geannuleerd. Dat kan om verschillende redenen: door de klant, omwille van een verrichting op het effect (dividend, splitsing, ...), of totdat de serie waarop de order betrekking heeft niet meer kan worden verhandeld (bijvoorbeeld een optieorder na expiratie).

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.