Wat is de Dow Jones index?

De Dow Jones Index is de oudste aandelenindex ter wereld en is gevestigd in de Verenigde Staten. De officiële naam van deze index is de Dow Jones Industrial Average Index, maar wordt vaak afgekort tot Dow Jones of de DJAI. Deze index werd opgericht in 1896 door de heren Charles Dow en Edward Jones. In die tijd bestond de index uit 12 industriële bedrijven. Inmiddels omvat deze index 30 bedrijven uit alle sectoren van McDonalds tot Pfizer en van Boeing tot Coca-Cola.

Stand van de Dow Jones.

In tegenstelling tot de AEX is de Dow Jones een ongewogen index: elk bedrijf is even belangrijk en telt even zwaar mee voor de stand van de beurs. Door de jaren is de samenstelling van de Dow Jones vrij stabiel. De Dow Jones geeft een beeld van de economische situatie van Amerika en soms van de wereld. Na de aanslagen op het WTC van 2001 zakte de Dow Jones in elkaar. De Dow Jones was op het hoogtepunt vlak voor het begin van de economische crisis.

Onlangs tikte de DowJones de 30.000 punten aan. Voor het perspectief: in 1972 werd de 1.000 punten geslecht en in 1999 de 10.000 punten. De 20.000 punten werden pas begin 2017 bereikt en de 25.000 punten nog geen twee jaar geleden.

 

Dow Jones als afspiegeling van de economie?

Hoewel de Dow Jones meebeweegt met, of zelfs vooruitloopt op de economie, is de Dow Jones niet de beste afspiegeling van de Amerikaanse economie. Deze economie is zo groot dat de 30 bedrijven in deze index nauwelijks representatief zijn voor de staat van de gehele economie. Je kunt hiervoor beter kijken naar de S&P500: de index met de 500 grootste bedrijven in Amerika.

Beleggen in de Dow Jones bij Binck

Het is bij Binckbank mogelijk om te beleggen in aandelen van de bedrijven in de Dow Jones, of trackers van de Dow Jones. Als je aandelen koopt van een bedrijf dat in de Dow Jones Index zit, word je als het ware mede eigenaar van het bedrijf en krijg je inspraak op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Zoals gezegd kunt u ook beleggen in ETF’s (trackers) op de Dow Jones. ETF’s volgen de gehele index en dus geen individuele bedrijven. Afhankelijk van de resultaten van de Dow Jones leveren ETF’s een bepaald rendement op.

Eerder schreven we ook dit artikel over hoe u kunt beleggen in de DowJones.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.