Wat is effectenkrediet?

Effectenkrediet is krediet dat wordt verleend op basis van de in je portefeuille aanwezige effecten. Met dit krediet kun je bijvoorbeeld de koop van additionele aandelen financieren.

Hoe werkt effectenkrediet?

Bij BinckBank wordt krediet verleent op basis van de in de portefeuille aanwezige effecten. Vanwege wettelijke beperkingen is het niet toegestaan het effectenkrediet te gebruiken voor een ander doel dan het financieren van effecten.

De hoogte van het krediet wordt bepaald door de marktwaarde (aantal effecten x koers) van je portefeuille te vermenigvuldigen met het dekkingspercentage dat per fonds is toegekend (zie voorbeeld). Als je voor effectenkrediet hebt gekozen, vormt de dekkingswaarde van je portefeuille (effectendepot) één van de componenten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de vrije bestedingsruimte (VBR).

De hoogte van de dekkingspercentages wordt onder andere bepaald aan de hand van het soort fonds, de koers, marktwaarde, volatiliteit en de liquiditeit van het fonds.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Open een rekening

Voorbeeld

Stel, je wilt aandelen Z kopen ter waarde van € 3.000. Je huidige portefeuille bestaat uit aandelen Y met een waarde van € 10.000 en aandelen X met een waarde van € 5.000. Voor Z en Y geldt een dekkingspercentage van 70% en voor X een dekkingspercentage van 60%. Je eurorekening vertoont een positief saldo van € 500.

Je huidige vrije bestedingsruimte is als volgt opgebouwd
Eurorekening + 500
Dekkingswaarde portefeuille
Aandeel Y € 10.000 x 70% + 7.000
Aandeel X € 5.000 x 60% + 3.000
Vrije bestedingsruimte (VBR): + 10.500
Je VBR is voldoende om aandelen Z te kunnen kopen.

Na de aankoop van aandelen Z ziet je VBR er als volgt uit:
Eurorekening € 500 -/- € 3.000 - 2.500
Dekkingswaarde portefeuille
Aandeel Z € 3.000 x 70% + 2.100
Aandeel Y € 10.000 x 70% + 7.000
Aandeel X € 5.000 x 60% + 3.000
Vrije bestedingsruimte (VBR):
+ 9.600
Het bedrag dat je aan krediet hebt opgenomen, bedraagt dus € 2.500.

Risico's effectenkrediet

Aan het opnemen van effectenkrediet zijn risico’s verbonden. Je belegt namelijk (deels) met geleend geld, waardoor je het risico loopt dat je meer verliest dan je inleg. Naarmate je meer belegt met geleend geld in relatie tot je totale portefeuille, is je vermogen gevoeliger voor koersbewegingen. Dit effect wordt groter naarmate je minder spreiding (naar bijvoorbeeld sectoren) in je portefeuille aanhoudt. Lees alles over de risico's en de verdere werking van effectenkrediet in de handleiding effectenkrediet.

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.