Wat is een eindloonregeling?

Een eindloonregeling is een pensioenvorm die 70% van je laatst verdiende salaris garandeert. Een andere variant is de middelloonregeling.

Hoe werkt een eindloonregeling?

Zoals de naam van de regeling al zegt gaat de eindloonregeling over het loon dat je aan het einde van je loopbaan hebt verdiend. Deze regeling zorgt ervoor dat je aan het einde van je loopbaan 70% van je laatst verdiende salaris krijgt . Dit was een lange tijd de standaard maar is de afgelopen jaren flink veranderd. Nu heeft nog ongeveer 1 op 8 werknemers een eindloonregeling.

Voordelen van eindloonregeling

Als je veel carrière maakt en zeker op een oude leeftijd heb je een groot voordeel bij een eindloonregeling. Je krijgt namelijk van je laatst verdiende salaris 70% als pensioenuitkering. Dit betekend dat, iedere keer als je een salarisverhoging krijgt, de werkgever met terugwerkende kracht je pensioengat moet aanvullen. Dit noemt men ook wel een backservice.

Nadelen van eindloonregeling?

Het gebruik van een eindloonregeling kan ook slecht uitpakken. Stel je werkt aan het einde van je carrière parttime, dan krijg je aanzienlijk minder pensioen. Dit geldt ook als je ervoor kiest de laatste jaren in een lagere functie te werken dan je eerder deed. Je pensioen veranderd dus mee met het salaris dat je aan het einde ontvangt.

Verschillende vormen van eindloonregeling

Er zijn door de jaren heen veel verschillende vormen van eindloonregelingen ontstaan. Zo kan het zijn dat je wel een eindloonregeling hebt maar dat het wordt gebaseerd op je salaris van je 55ste levensjaar. Of worden de dienstjaren meegenomen waardoor het veranderen van baan moeilijker wordt gemaakt. Ook zijn er veel bedrijven overgestapt op een middelloonsysteem wat de druk voor een bedrijf lager maakt doordat er geen backservice bij plaats vindt.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.