Wat is ex-dividend?

Op de handelsdag dat een aandeel ex-dividend noteert (ex-dividenddatum) wordt het recht op het dividend dat door de onderneming beschikbaar is gesteld, niet meer met het aandeel mee verhandeld. Aandeelhouders die de aandelen na sluiting van de voorafgaande handelsdag in bezit hebben (cum-dividenddatum), hebben recht op uitkering van het dividend. Beleggers die het aandeel op de ex-dividenddatum aanschaffen hebben geen recht op dit dividend.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.