Wat is exercisen?

Exercisen is een term die bekend is uit de optiehandel. Het staat voor het uitoefenen van een optierecht. Als u een calloptie uitoefent, dan betekent dit in de praktijk dat u de onderliggende aandelen koopt op de beurs tegen de uitoefenprijs. Bij een putoptie moet de optiebezitter de onderliggende waarde leveren aan de tegenpartij.

Hoe werkt het uitoefenen (exercisen) van opties?

Stel, u heeft een calloptie op Philips met een uitoefenprijs van 15 euro. De optie verloopt op de derde vrijdag van de maand, in dit geval december. De koers van het aandeel Philips bedraagt 20 euro. Op die bewuste vrijdagmiddag (de expiratiedatum) besluit u de optie te sluiten. De intrinsieke waarde van de optie bedraagt 5 euro. Als u de optie verkoopt dan ontvangt u 100 x 5 euro= 500 euro.

U kunt ook besluiten om de optie uit te oefenen. In dat geval ontvangt u 100 aandelen Philips voor 15 euro per stuk. U betaalt hier 100 keer 15 euro = 1500 euro voor. Als u de aandelen op de beurs had gekocht, dan zou dit 2000 euro gekost hebben. Een voordeel van 500 euro. Het uitoefenen van opties word dan ook vooral gedaan vlak voor de uitkering van dividend. De houder van aandelen ontvangt namelijk wel dividend, maar de houder van een optie niet.

Exercisen bij Binck.

Bij Binck kunt u terecht voor elke vorm van optiehandel. Zowel vermogensbeheerders, semiprofessionele handelaren, studentenstudieclubs, beginnende en gevorderde beleggers beleggen bij Binck in opties. Soms worden posities afgedekt met putopties of er wordt ingespeeld op koersstijgingen met callopties.

Wilt u meer informatie over exercisen van opties?
Vraag dan gerust onze informatiemap aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.