Wat houdt expiratie in?

Wanneer een optiecontract afloopt spreken we van expiratie. Een optiecontract loopt altijd af op de voorafgesproken expiratiedatum, welke is vastgelegd in het contract. De expiratie vindt bij maandopties plaats op de derde vrijdag van de maand (of een dag eerder als de vrijdag geen beursdag is).

Expiratie van Nederlandse opties

Index opties in Nederland expireren tussen 15.30 en 16.00 uur. De expiratiekoers komt tot stand doordat er tussen 15.30 en 16.00 uur een gemiddelde wordt genomen van de stand van de AEX op elke hele minuut. De Nederlandse aandelenopties kan men blijven verhandelen tot het sluiten van de markt; dat is om 17.30.

Expiratie van Amerikaanse opties

Ook de Amerikaanse opties expireren op elke derde vrijdag van de maand (tenzij het die vrijdag geen beursdag is). Dit gebeurt voor vrijwel alle Amerikaanse opties bij het sluiten van de beurs om 22.00 uur 's avonds (Nederlandse tijd), met uitzondering van opties op de S&P 500. Deze opties expireren bij de opening van de beurs om 15.30 Nederlandse tijd.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.