Wat betekent FIRE?

FIRE staat voor Financial Independence Retire Early en is een beweging die inspeelt op het zoveel mogelijk geld opzij zetten om onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk van werk of inkomen. 

Starten met FIRE

Het begin is vaak niet het moeilijkst. De moeilijkheid komt naar voren in het feit dat je het consequent jaren moeten blijven volhouden. Hiervoor is veel uithoudingsvermogen nodig. Mensen die volgens het FIRE principe leven streven erna om minimaal 50% van hun inkomsten ieder jaar te investeren. Hiervoor zijn verschillende manieren. Zo kan men ervoor kiezen om de hypotheek van zijn of haar huis af te lossen en hierdoor meer vrijheid te creëren, waar de ander kiest voor beleggen. Dit allemaal met het doel eerder te kunnen stoppen met werken.

Wanneer ben ik financieel onafhankelijk?

Er is geen vast moment waarop iemand financieel onafhankelijk is. Het is namelijk afhankelijk van de wensen die u heeft en de mogelijkheid om geld opzij te zetten. Als vuistregel geldt dat in Nederland al snel 15 keer een jaarsalaris nodig is om echt financieel onafhankelijk (FIRE) te zijn. Hieronder staat een voorbeeld waarin dit wordt uitgelegd.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Open een rekening

Voorbeeldberekening Financial Independence Retire Early

Stel, uw inkomen is € 35.000 netto per jaar. Hiervan zet u 50% (€ 17.500) ieder jaar opzij. Dan zou u na 20 jaar, 15 keer uw jaarsalaris apart hebben staan ter waarde van € 525.00. Over de laatste 100 jaar gezien, levert beleggen gemiddeld een rendement op van 7%. Let wel op dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Als hiervan nog 1% af gaat aan belastingen en 2% aan inflatie dan blijft er 4% over. Op basis hiervan zou u 4% van € 525.000 ontvangen, wat neerkomt op € 21.000. Hiermee heeft u al snel meer dan u momenteel spendeert in een jaar en kunt u tegenvallende jaren opvangen.

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.