Wat betekent FOMO?

FOMO staat voor Fear Of Missing Out, oftewel de angst om buiten de boot te vallen. Bij FOMO staat het gevoel om iets te missen centraal en dit wordt vaak opgewekt door het succes van anderen. Deze angst om iets te missen is een natuurlijke reactie bij mensen waarbij ze zich laten leiden door gevoelens en emoties. FOMO wordt gecreëerd door succesverhalen van anderen en kan leiden tot het ontstaan van zogenoemde zeepbellen zoals de dot-com bubbel en de recente cryptobubbel: na een langdurige prijsstijging besluit men ook in te stappen omdat men een verdere prijsstijging niet wil missen: de Fear Of Missing Out. Echter is er op die momenten vaak de kans dat er een correctie plaatsvindt wat leidt tot een prijsdaling. Zodoende zitten de investeerders die instapten vanwege hun Fear Of Missing Out met een verlies.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.