Wat is een fondsbeheerder?

Een fondsbeheerder is verantwoordelijk voor een of meerdere beleggingsfondsen. Hij of zij is daarmee verantwoordelijk voor de prestatie van het fonds.

Wat doet een fondsbeheerder?

Fondsbeheerders hebben als doel om de benchmark te verslaan en hun fonds beter te laten presteren dan de markt. Dit is wel afhankelijk van het fonds. Een index fonds heeft dit namelijk niet. Hierbij is het doel juist om een bepaalde index te volgen. Mochten de verhouding van een index veranderen, dan verandert ook het fonds. De fondsbeheerder is dan verantwoordelijk voor het volgen van de index.

Kan een fondsbeheerder dan alles beslissen?

Meestal heeft de een fonds wel een bepaald doel. Bijvoorbeeld het volgen van een index, of alleen investeren in opkomende landen. Dan zal een fondsbeheerder hierop moeten inspelen. Natuurlijk kan dit op vele manieren. Zo kan een fondsbeheerder er voor kiezen alleen te werken met aandelen of obligaties. Ook kan een fondsbeheerder er voor kiezen meerdere beleggingsinstrumenten te gebruiken. Dan spreekt men over een gemend fonds.

Wat past bij u?


Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.