Wat is een fundamentele analyse?

De fundamentele analyse is een methode waarbij wordt getracht een voorspelling te doen over de koersontwikkeling van dat bedrijf in de toekomst door de analyse van bedrijfsgegevens zoals jaarcijfers. Met de fundamentele analyse van BinckBank kunt u bedrijven analyseren op basis van resultaten, financiële ratio’s en verwachtingen van analisten. U heeft de keuze uit 10 parameters, waarvan je er 7 visueel kan voorstellen. Je hebt keuze uit Rating lange termijn - Rating korte termijn - Groei - Waardering - Herziening winst per aandeel - Financiële situatie - Rentabiliteit - Publicatie - Transparantie - Koers-winstverhouding.

Zie ook technische analyse. 


"Fundamentele analyse"

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij BinckBank.

Bij BinckBank delen we onze kennis graag, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.


Bekijk alle begrippen →

Verschil fundamentele & technische analyse

Voordat u een aandeel koopt is het belangrijk een fundamentele analyse te maken om uw beslissing te rechtvaardigen. Hiervoor kunt u gebruik maken van verschillende analysevormen. De bekendste zijn fundamentele en technische analyse, kortweg vaak FA en TA genoemd. Deze twee stromingen staan grofweg tegenover elkaar. Technische analyse draait om de vraag ‘wanneer moet ik kopen?’ en gaat over timing. Fundamentele analyse is het vergaren van kennis en inzicht in bedrijfstakken en individuele bedrijven en geeft antwoord op de vraag ‘wat moet ik kopen?’.

Selectie van aandelen

Centraal in het werk van een fundamenteel analist staat het jaarverslag (Micro) en in het bijzonder de winstontwikkeling van een bedrijf. Ook kijkt hij naar wat concurrenten (Meso) doen. Eigenlijk hoopt hij een informatievoorsprong te krijgen, zodat hij een betere inschatting kan maken over de toekomstige ontwikkeling van een bedrijf en de aandelenkoers dan andere beleggers. Tegenwoordig hoort ook het beoordelen van de algemene economische situatie en de economische verhoudingen tussen landen (Macro) bij de fundamentele analyse. Sommige fundamenteel analisten verdiepen zich daarnaast in de strategische plannen van een onderneming en nemen het politieke klimaat van een land mee in hun analyse.

Samengevat

Samengevat gaat fundamentele analyse over de selectie van aandelen. Deze selectie vindt in drie fasen plaats: macro-, meso- en micro-economisch. Centraal in het werk van een fundamenteel analist staat het jaarverslag en in het bijzonder de winstontwikkeling van een bedrijf.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.