Wat is een future?

Bij een future wordt er een afspraak gemaakt om in de toekomst een onderliggende waarde te verkopen. De prijs van de onderliggende waarde wordt op het moment van vastleggen al bepaald en de onderliggende waarde is vaak een index of valuta. Door het hefboomeffect is het mogelijk om heel snel geld te verdienen, maar ook te verliezen. U kunt zelfs meer verliezen dan uw oorspronkelijke inleg.

Future long, future short en initial margin.

Er zijn twee soorten futures: de future long en future short. Als u denkt dat de waarde van de onderliggende producten omhooggaat, koopt u een future long. Als de waarde dan inderdaad stijgt, dan maakt u winst bij elke punt stijging. Daalt de onderliggende waarde, dan maakt u verlies bij elke punt daling. Als u wilt inspelen op de daling van de onderliggende waarde en daarbij winst wilt maken, dan koopt u een future short. Stijgt de onderliggende waarde onverhoopt, dan maakt u verlies bij elke punt stijging. Door het hefboomeffect kunt u meer verliezen dan de ingelegde waarde. Hierom is het nodig een zogenaamde initial margin aan te leggen; een ‘reservering’ om aan eventuele toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Rekenvoorbeeld

Een bekende Nederlandse future is de FTI. Deze heeft de AEX als onderliggende waarde en een contractgrootte van EUR 200 per punt. U koopt er een bij een stand van de AEX van 350. Vervolgens stijgt de AEX naar 355 en verkoopt u deze weer. U pakt dus 5 punten stijging mee van de AEX. 5 x EUR 200 betekent een winst van EUR 1000.

Vervolgens gaat u gelijk een future FTI short kopen bij een stand van de AEX van 355. De AEX stijgt verder naar 365 en u besluit te verkopen. De AEX is 10 punten gestegen, maar met een future short anticipeerde u op een daling. 10 x EUR 200 betekent een verlies van EUR 2000. U ziet het, met futures is het mogelijk om een hoog rendementen te maken, maar ook is het mogelijk om grote verliezen te incasseren.

Risico en margin bij futures.

U merkt aan bovenstaande rekenvoorbeelden dat u met futures niet alleen heel veel kan verdienen, maar ook zeker kan verliezen. Om een future te kunnen kopen of verkopen moet u daarom een bedrag reserveren – de initial margin - om aan eventuele toekomstige verplichtingen te voldoen als uw visie niet uitkomt. Deze marginverplichting wordt in mindering gebracht op de bestedingsruimte van uw beleggingsrekening. Vanwege de hoge risico’s is dit bij sommige contracten een behoorlijk bedrag. Voor de FTI is de initial margin voor het kopen of verkopen van één futurecontract op dit moment EUR 7900.

Waarom beleggen in futures?

Met futures kunt u vanwege het hefboomeffect met een relatief kleine investering een hoog rendement behalen, maar hier staat tegenover dat forse negatieve rendementen ook mogelijk zijn. Futures worden vaak gebruikt om een positie af te dekken. Als u een groot bedrag in dollars aanhoudt, dan kunt u zich met een future FED bijvoorbeeld indekken tegen een koersdaling van de dollar ten opzichte van de euro. De hoge risico’s en de over het algemeen hoge margin zorgen er wel voor dat ze zeker niet geschikt zijn voor beginnende beleggers. Ook ervaren beleggers moeten zich goed op de hoogte stellen van de werking en risico’s voordat ze in futures gaan beleggen.

Beleggen in futures bij BinckBank

Bij Binck kunt u op verschillende beurzen in futures beleggen zoals de Amsterdamse beurs NYSE Liffe, de Duitse Eurex en de Amerikaanse CME. U kunt ermee handelen op bekende indices zoals de AEX (FTI), EUROSTOXX 50 (FESX), DAX (FDAX) en de Nasdaq-index (NQ). Wilt u direct handelen? Dat is mogelijk bij Binck. 

Overige beleggingsinstrumenten

Bij Binck is het mogelijk om in bijzonder veel beleggingsinstrumenten te beleggen waarbij elk instrument zijn eigen kenmerken heeft. Leer daarom nu meer over aandelenbeleggingsfondsen, ETF'sturbo's, opties, obligaties en warrants.

Wilt u ervaring opdoen met futures?
Open uw rekening en oefen met de schaduwportefeuille.


Meer beleggingsinstrumenten   Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.