Wat is een future?

Een future is een overeenkomst om een onderliggende waarde te verhandelen tegen een prijs die nu overeengekomen is. Bij een beurstransactie in een future is alles op voorhand vastgesteld. Denk hierbij aan de prijs, de onderliggende waarde, de looptijd van de future, de bepaling van de uiteindelijke afrekenprijs (settlement) en de valuta waarin de future genoteerd staat. Verder moet er bij futures margin (een borgstelling) aangehouden worden om überhaupt positie in te mogen nemen. Dankzij de margin weet uw bank dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Waarom handelen in futures?

Futures kunnen om meerdere redenen interessant zijn voor beleggers:

  • U kunt futures gebruiken om het risico van de portefeuille (tijdelijk) te verminderen
  • Met futures kunt u snel inspelen op actuele gebeurtenissen. Met één transactie creëert u een positie in de markt;
  • Andere – grote - markten komen binnen handbereik; denk bijvoorbeeld aan Japanse Nikkei 225 Index of de Amerikaanse S&P500 index;
  • Futures kennen ruime handelstijden. U kunt bijvoorbeeld al vanaf 08:00 uur handelen in futures - waaronder de AEX-future – tot 22:00 uur. U kunt dus nabeurs nog eenvoudig positie innemen;
  • Futures zijn zowel offensief als defensief te gebruiken.

Risico's

Het grootste risico van een future is de grootte van de onderliggende positie in de markt die een future vertegenwoordigt. In het voorbeeld van de AEX-index is het 200 maal de stand van de index. Dus bij een indexstand van 550 is de daadwerkelijke positie in de markt € 110.000 (200 x 550 = 110.000). Anders gezegd: een future is een hefboomproduct dat bij kleine bewegingen in de onderliggende waarde al grote uitslagen, zowel positief als negatief, kan laten zien in geld. In tegenstelling tot veel andere beleggingsproducten waar verlies beperkt is tot maximaal de initiële investering, is er bij futures geen enkel vangnet. Als uw margin ontoereikend is om de verliezen op te vangen, dan zal u moeten bijstorten. Elke dag wordt uw winst of verlies direct verrekend. 

Andere mogelijke risico’s zijn:

  • Liquiditeitsrisico: in futures waar minder in gehandeld wordt kan het verschil tussen de bied- en laatprijzen aanzienlijk zijn. Ook kan het sluiten van een positie in een future met weinig liquiditeit negatief zijn voor de uiteindelijke prijs.
  • Valutarisico: futures die noteren in een andere valuta dan de euro dragen valutarisico.


Futures zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Wanneer u short posities in futures aangaat wordt u blootgesteld aan een restschuldrisico. U kunt dan dus meer verliezen dan uw inleg.  Wij adviseren u, voordat u in futures belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In het document center van Binck vindt u hier meer informatie over in de Handleiding Derivaten. Ook kunt op de website van Binck het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de future raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in futures als u de overeenkomst derivaten heeft afgesloten.Een voorbeeld van een future-trade

Stel, u denkt dat de AEX gaat stijgen en u wilt daar via een future op inspelen. De koers in dit voorbeeld is een index-stand van 525. Even de contractspecificaties van de AEX future op rij:

Voorbeeld AEX-futures (FTI)
Onderliggende waarde AEX index
Symbool FTI
Contractgrootte 200 x de index
Minimale tick size 0,05 ( = € 10,-)
Handelstijden 08:00 – 22:00 uur
Settlement Cash
Expiratie 3e vrijdag van de afloopmaand
Valuta  EURO
Beurs Euronext

De contractgrootte van deze future is 200. Dit betekent dat als u deze future koopt u bij iedere punt stijging in de index € 200,- verdient. Maar dit betekent ook dat u voor 200 x de indexstand positie inneemt. In dit voorbeeld (index-stand 525) komt dit neer op een positie van € 105.000 (200 x 525)! Dit bedrag wordt de exposure genoemd en kunt u vertalen als blootstelling aan marktrisico.

Als uw visie uitkomt en de index stijgt met 1% naar 530,25, dan verdient u 5,25 punten en dat maal 200 geeft een winst in geld van € 1.050.

Alle beleggingsinstrumenten

Bij BinckBank is het mogelijk om in bijzonder veel beleggingsinstrumenten te beleggen waarbij elk instrument zijn eigen, unieke, kenmerken heeft. Leer nu meer over aandelenbeleggingsfondsen, ETF's, turbo's, opties, futures, obligaties en warrants.

Wat past bij u?


Zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.