Wat betekent grijze handel?

Grijze handel is de niet gereguleerde handel buiten de beurs in aangekondigde maar nog niet uitgegeven effecten. Grijze handel wordt ook wel aangeduid met de term as, if and when issued. Gaat de uitgifte niet door dan worden deze transacties als niet gedaan beschouwd. We spreken dan vooral over warrants en obligaties. Grijze handel vindt plaats tussen toegelaten instellingen onderling, verloopt niet via de markten van Euronext en wordt ook niet via Clearnet afgewikkeld.

Wilt u meer weten?
Vraag dan gerust ons informatiepakket aan.


Meer beleggingstermen     Ja, ik wil ook beleggen bij Binck

De informatie in dit ABC is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.