Wat zijn groeiaandelen?

Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven waarvan een snelle en sterke groei verwacht wordt. Het dividendrendement is doorgaans laag en de koers gemeten ten opzichte van de koers/winstverhouding hoog. Normaal gesproken ligt de groei boven het gemiddelde. Mocht u kiezen om te beleggen in individuele aandelen, besef dan wel dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen door middel van een beleggingsfonds of ETF.

Wat past bij u?

Gaat u zelf aan de slag of geeft u het liever uit handen?
Vertel ons iets over uzelf. Dan vertellen wij wat we voor u kunnen doen.

Ontdek het in 10 vragen!   Open een rekening

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.