Wat houdt groen beleggen in?

Bij groen beleggen beleg je in beleggingsfondsen die deelnemen in projecten voor een beter milieu of de bescherming hiervan.

Waarom groen beleggen?

Groene of duurzame beleggingsfondsen presteren minstens even goed als traditionele fondsen. Dat blijkt uit onderzoeken van onder andere Morningstar, Warwick Business School en Morgan Stanley. Natuurlijk is dat niet alles. Door groen te beleggen steunt men ook belangrijke milieuprojecten. Overigens betekent dit niet dat duurzaam beleggen altijd een positief rendement oplevert. Het is en blijft beleggen. Ook duurzame beleggingen kennen mindere jaren.

Belastingvoordeel met groen beleggen

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling van belasting. Dit zorgt ervoor dat je pas belasting betaald als de waarde van je groene beleggingen hoger is dan de vrijstelling. In 2018 is de vrijstelling € 57.845 als je alleen bent. Heb je een fiscaal partner kan je dit bedrag verdubbelen.

Welke groene beleggingsfondsen die BinckBank aanbiedt krijgen vrijstelling?

In 2018 krijg je vrijstelling voor het Triodos groenfonds of het ASN groenprojectenfonds. Beide fondsen investeren veel in duurzame energie en het verduurzamen van nieuwbouwprojecten. Wil je een volledige lijst met alle groene beleggingen die vrijstelling krijgen? Raadpleeg dan de website van de belastingdienst.

Wat past bij jou?


Ga je zelf aan de slag of geef je het liever uit handen?
Vertel ons iets over jezelf. Dan vertellen wij wat we voor je kunnen doen.


Ontdek het in 10 vragen!   Brochure aanvragen

De informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.